IKT i lärandet

Målbild för barns och elevers lärande i en digital lärmiljö

Vi utbildar världsmedborgare

Halmstads kommuns förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska ligga i framkant i användandet av IKT och skapa grundläggande kompetenser för framtidens fortsatta digitalisering i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att verksamheterna använder de möjligheter som Internet och digitala lärverktyg erbjuder och att digitala kompetenser är en självklar del i alla barns och elevers lärprocesser.

Mål

  • All personal har god IKT- kompetens och medvetna strategier för hur digitala lärverktyg används i undervisningen.
  • Undervisningen planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas med stöd av digitala verktyg, vilket ger ökade möjligheter att synliggöra och tillgängliggöra lärandet. I begreppet synligt lärande ryms arbetet med pedagogisk dokumentation och formativ undervisning.
  • En likvärdig och enhetlig digital miljö innebär att alla barn och elever samt alla medarbetare har tillgång till fungerande tekniska lösningar.
  • Alla barn och elever samt medarbetare i våra verksamheter har tillgång till digitala lärverktyg och kunskaper om strategier samt kompetens kring hur IKT kan användas som stöd för lärandet och ges möjlighet att producera och dela kunskaper i nya sammanhang.
  • Alla barn och elever samt medarbetare utvecklar en god medie- och informationskompetens och har ett etiskt och medvetet förhållningssätt till det informationsflöde de möter som medieanvändare.

När eleverna lämnar grundskolan i Halmstads kommun har alla en digital kompetens, en förtrogenhet och ett innovativt förhållningssätt som gör att eleverna går in i nästa utbildningsnivå med grundläggande kunskaper för framtiden!

Utgångspunkter

  • EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande varav digital kompetens är en.
  • Läroplan för förskola, Lpfö 98/10 – I förskolans uppdrag står: Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.
  • Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 och läroplan för grundsärskolan 2011 – I övergripande mål och riktlinjer står: Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Digital utvecklingsplan har utarbetats av en arbetsgrupp inom Barn- och ungdomsförvaltningen, Ledningsgruppsbeslut 2014-11-20
Jan Nilsson, IT-utvecklare
Patrik Engström, Kvalitet- & utvecklingschef

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s