Programmering

Sandra Arvidsson, IKT-inspiratör och lärare i Ma/Fy/Tk år 6-9, Söndrumsskolan skriver:

Eftersom programmering är en växande marknad, framför allt inom spelindustrin, så är programmering något vi pratar om i skolan. Ska programmering vara ett eget ämne på grundskolan, eller inte?

Om det ska vara så eller inte, låter jag vara osagt. Det finns många artiklar som man kan läsa och bilda sig en egen uppfattning, ex Forskning, Programmering mer än att bara koda, Teacherhack

Jag har inte alltid tänkt att programmering är eget i sig, utan tänkt utifrån vad och hur jag ska undervisa. Hur kan jag lära ut ex geometri? Måste man alltid använda boken?

Jag funderade även på hur jag skulle kunna använda IKT och få in det naturligt i undervisningen. Programmering och matematik passar utmärkt ihop. Jag och eleverna diskuterade datorer, programmering, prefix, grader, ”loopar”, olika geometriska former, problemlösning, att datorn gör det du säger till den att göra – inte det du vill att den ska göra, binära talsystemet, Scala, språk, stavning, koordinatsystem – x-y-z, Minecraft…..  Listan kan göras lång. Allt med hjälp av en gratis programmeringsapp, Hopscotch. Eleverna lärde sig massor och hade roligt till på köpet.

Teknik är ett ämne som också fungerar väl med programmering. Där står i ex syftestexten följande:

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.  

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Eftersom skolan där jag arbetar har iPads, ”en till en”, var jag först bunden till olika appar. Helst kosta gratis och någorlunda lätta att förstå och använda.

För äldre barn har jag använt mig av: FixTheFactory (app), ALEX (app), Hopscotch (app), Kojo (dator) samt Learn to Code (webbaserat).

För yngre barn: BeeBot (app), Daisy the Dino (app), Scratch (app/dator) samt Learn to Code (webbaserat)

appbild programmering

Här kommer en kort beskrivning av varje app/program:
Learn to Code: (hemsida) Detta redskap är webbaserat och går att använda på iPad. Du skapar ett eget lärarkonto. Därifrån kan du skapa inloggningar för dina elever och ge dem olika kurser. Kurserna är beskrivna på hemsidan samt vilken ålder det är tänkt att de ska vara till. Det finns lärarmaterial som du kan arbeta med samtidigt (lärarmaterial finns bara på engelska). Du kan följa elevernas framsteg lätt via lärarsidan. Jag använde detta i teknik för åk 6. Jag skapade kurser för eleverna och arbetade med lärarmaterialet vid varje lektion.

Hopscotch: (Hemsida) Detta är en app, men det finns en hemsida där du kan få tillgång till lärarmaterial, liknande det i Learn to Code. Appen är gratis. Du skapar ett konto och sedan kan du skapa fritt. Mycket likt Learn to Code, samma uppbyggnad med looper och att man kan dra olika funktioner till arbetsytan. Det finns övningsexempel där du kan lära dig, via olika filmer och exempel. Du kan även söka på andras program samt gå in och titta på koden. Detta var den app som jag började programmering med i matematik, se ovan. När jag jobbade med Learn to Code i teknik fick eleverna som avslutning, när de skulle visa vad de lärt sig, skapa olika uppgifter i Hopscotch som jag sedan tittade på och bedömde.

FixTheFactory: En app från Lego. Det är en robot som ska göra olika uppdrag. Du drar och släpper kommandon, fram, vänd etc som olika pilar. Allt kommer efter vartannat, istället för uppifrån och ned. När du klarat en nivå går du vidare till nästa osv. Det går inte att hoppa till olika nivåer hur som helst. Jag lät eleverna skriva ner på papper symboler som de skulle använda och i vilken ordning innan de skrev på iPaden.

A.L.E.X: En gratis app. Här övar du programmering i olika nivåer liknande FixTheFactory. Men här finns även en funktion där du kan skapa egna banor som roboten ska ta sig igenom. Att skapa och tänka själva och i grupp, låta olika grupper lösa varandras banor är olika sätt att använda denna app.

Scratch: finns även som gratisprogram på webben (hemsidan) samt som en app. Appen heter Scratch Jr. Programmet som finns på webben är mycket likt både Hopscotch och Learn to Code. Programspråket är likt Scala, ett programmeringsspråk där man går uppifrån och ned. Du kan skapa olika spel, animationer, rita eget… Scratch är gjort för barn samt att det är på svenska. I appen däremot lägger man alla kommandon i en rad. Det är symboler som du använder och lätt att använda.

Bee-Bot: Mycket lätt app att använda, trots att den är på engelska. Det är olika banor där svårighetsgraden hela tiden ökar i lagom takt. Du trycker på knappar som finns i hörnet hur Bee-Boten ska gå, sedan trycker du på startknappen. Detta tycker jag är en mycket bra app att börja med, framför allt i yngre årskurser. Den är lätt att använda samt det finns riktiga robotar som ser ut som Bee-Bot i appen att köpa eller låna. Man kan ex skriva upp programmeringen som symboler på papper innan du programmerar, man behöver inte ha en iPad till en elev, utan kan sitta i grupper eller två och två. Om man lånar/köper robotarna kan eleverna göra egna banor som de sedan ska programmera.

Daisy the dino: En app där du kan spela/leka fritt eller spela ”challenge mode”. I ”challenge mode” står det skrivet vad du ska göra. Det finns bara ett eller ett fåtal kommandon att jobba med i början tills du lär dig mer. Appen är lätt att lära sig och lätt att följa. Allt står skrivet på engelska, men jag tror ändå att yngre elever skulle kunna använda denna appen. Alternativt i åk 4 då du kan mer engelska.

Kojo: Kojo är ett program som du måste ladda ner till en dator. Språket baseras på Scala och skrivs uppifrån och ned. Finns både på svenska och på engelska. Det är en ”padda” (sköldpadda) som du programmerar att göra/rita olika saker. Till din hjälp finns det övningar att följa som det går att ladda ner från Lunds tekniska högskola. Där beskriver Björn Regnell Kojo och hur den går att använda. Programmet känns mer som ”riktig” programmering. Du skriver koden och det är noga med stavningen. ”Paddan” gör det du säger åt den att göra – inte alltid vad du vill den ska göra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s