Elevinloggning till mediekatalogen

Visste du att dina elever kan få tillgång till vår mediekatalog och alla filmer som ligger där?

Du som lärare kan enkelt ger dina elever tillgång till vårt utbud av filmer i vår mediekatalog.

Med elevinloggning till Mediekatalogen ger du som pedagog dina elever möjlighet till självstudier och vi skapar möjlighet att arbeta med film i skolan på ett helt nytt sätt.

Eleverna kan titta på olika filmer samtidigt och de kan själva söka i katalogen och hitta kunskap genom film, antingen hemma eller i skolan.

IMG_7826

Fortsätt läsa Elevinloggning till mediekatalogen

Framtidsverkstaden Eldsbergaskolan

Onsdagseftermiddag och skolan är slut. Kvar på skolan finns 24 elever på mellanstadiet, som har valt att prova på skolans nya fritidsaktivitet, Framtidsverkstaden.
På Eldsbergaskolan har två lärare startat upp en klubb som heter Framtidsverkstaden där pojkar och flickor får testa att programmera och skapa med IT efter skoltid.
Mjukvara ligger bakom den största samhällsomvandlingen genom tiderna, och det är de som är barn idag som ska forma framtidens samhälle. Skillnaden är stor mellan att enbart vara en passiv IT-konsument och att själv kunna skapa, en aktiv producent. Den som förstår hur datorer och program fungerar, får ett helt annat perspektiv på den digitala utvecklingen, betonar Linda Birgersson och Peter Samuelsson.

Fortsätt läsa Framtidsverkstaden Eldsbergaskolan

Kollegialt lärande i praktiken

På många skolor lyfter man idag fram vikten och styrkan av ett   kollegialt lärande. Ett kollegialt lärande som utgår från Helen Timperleys kunskapsbildande och undersökande cykel. Denna cykel tar alltid sin utgångspunkt i elevernas behov, där pedagoger ges möjlighet ta hjälp av varandra för att utveckla sin undervisning. Hur det kollegiala lärandet arrangeras, skiljer sig givetvis åt från skola till skola. Många skolor väljer att anordna sk lärmöten, där pedagoger i grupper varvar teori med praktiskt genomförande i klassrummet, för att sedan komma tillbaka till sin lärgrupp och tillsammans med kollegor reflektera kring vad som hände vid undervisningstillfället, vilken effekt det fick i klassrummet och utifrån detta – hur går vi vidare?

Fortsätt läsa Kollegialt lärande i praktiken

Nytt land och lärande

Dean Cadhamn, förstelärare samt ämneslärare i sociologi och modern standard arabiska, skriver om vad som påverkar en människa som kommer till ett nytt land och lärande.

Som ny i ett land finns det många faktorer som påverkar en människa. Det handlar inte bara om direkta språkliga svårigheter utan även om beteende, sociala koder och vad som är normen. Det som man har lärt sig i sitt hemland stämmer inte helt på den nya platsen. Detta leder i sin tur till missförstånd och oro. Man vet inte hur man ska bedöma andra, samtidigt som man blir osäker på hur man själv uppfattas av andra.

Fortsätt läsa Nytt land och lärande

Är du intresserad av att arbeta med naturvetenskapliga experiment?

Är du intresserad av att arbeta med naturvetenskapliga experiment? Kan gem flyta på vatten? Om man får för lite godis och vill ha mer, hur kan man göra då?

Biolabbet Biotopia i Uppsala har på YouTube lagt ut Experimentkalendern med 24 filmer med olika naturvetenskapliga experiment som passar bra att ha med i en digital adventskalender. Dessa experiment passar såväl barn på förskolan som elever i skolan.

Ett tips är att skapa QR-koder till varje klipp som barnen/eleverna får skanna av.

Fortsätt läsa Är du intresserad av att arbeta med naturvetenskapliga experiment?

IKT i bildundervisningen 

av Lisa Pettersson, IKT-inspiratör

Vad är bild egentligen? Och varför har vi bild som ett ämne i skolan?

En av våra största utmaningar i skolan idag är att få  alla elever att utvecklas i sin fulla potential, oavsett språkliga förutsättningar. Då har vi styrkan av att kunna använda oss av bilder i vår kommunikation. Det är precis  det bild är för mig, nämligen ett av många språk som vi får möjlighet att lära oss och förstå i skolan för att fullt ut  kunna kommunicera med och förstå vår omvärld.

kreativitet

(Bild:https://suttecity.wordpress.com/tag/ordsprak/)

Fortsätt läsa IKT i bildundervisningen 

SETTSYD – En inspirationskälla för många lärare

I slutet på Oktober arrangerades SETTSYD för första gången. Under de senaste åren har SETT (Scandinavian Educational Technology Transformation) ägt rum varje vår i Stockholm. Nu var det alltså dags för Malmö. Mässan och konferensen riktar sig mot det moderna och innovativa lärandet. För att få ut mesta möjliga av dessa mässor är det bäst att även ha tillgång till alla föreläsningar. Föreläsningarna är en guldgruva och de handlar inte bara om IKT utan har sin grund i lärandet. Ur ett digert utbud är det svårt att välja ut något enskilt som var extra intressant. Här kommer i alla fall några guldkorn.

Fortsätt läsa SETTSYD – En inspirationskälla för många lärare