Kollegialt lärande i praktiken

På många skolor lyfter man idag fram vikten och styrkan av ett   kollegialt lärande. Ett kollegialt lärande som utgår från Helen Timperleys kunskapsbildande och undersökande cykel. Denna cykel tar alltid sin utgångspunkt i elevernas behov, där pedagoger ges möjlighet ta hjälp av varandra för att utveckla sin undervisning. Hur det kollegiala lärandet arrangeras, skiljer sig givetvis åt från skola till skola. Många skolor väljer att anordna sk lärmöten, där pedagoger i grupper varvar teori med praktiskt genomförande i klassrummet, för att sedan komma tillbaka till sin lärgrupp och tillsammans med kollegor reflektera kring vad som hände vid undervisningstillfället, vilken effekt det fick i klassrummet och utifrån detta – hur går vi vidare?

Fortsätt läsa Kollegialt lärande i praktiken