Aktiv medskapare i att vidga normer!

Vad händer med barnens utveckling och identitetsskapande om vi försöker få dem att passa in i samma mall? Vilka normer och värden förmedlar jag?

Förskolans och skolans normativa kontexter och strukturer finns inbäddade i osynliga regler och som påverkar oss, men är ofta svåra att ta på. Normer är informella regler som finns överallt i vårt samhälle på arbetsplatser och inte minst på våra förskolor och skolor. En norm kan definieras som en förväntan vi har på hur någonting är och hur det ”ska” vara. Vi talar ofta i termer om vad som anses vara ”normalt” respektive ”onormalt”. Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på och ifrågasätta de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.

En del normer kan vara till hjälp och inkluderande i det sociala samspelet och en del normer kan vara begränsande och uteslutande. Normer sätter ramar för hur eleverna förväntas vara och bete sig, vad som anses vara rätt och fel och hur vi som pedagoger eller ledning bemöter varandra. Som skolpersonal blir det angeläget att få syn på, förändra, begränsande strukturer och normer. Hur hjälps vi i att lyfta blicken och se vilka normer som utgör en risk för att vissa elever och barn hamnar utanför? En normkritisk förskola och skola arbetar med att undersöka hur normer påverkar och påverkas av värderingar. Hur kommer normerna i uttryck i vardagen, i mötet med barnen och eleverna, i undervisningssammanhang (Kajsa Svaleryd 2012)

I det dagliga arbetet och i det mellanmänskliga mötet med elever, barn och kollegor behöver jag få syn på mig själv och mina värderingar. Ett normkritiskt förhållningssätt handlar om att granska sin egen position. Vilka normer och värden förmedlar jag? En viktig insikt i arbetet med att förmedla demokratisk värdegrund är också att är se sig själv som medskapare av normer. Vad händer med barnens utveckling och identitetsskapande om vi försöker få dem att passa in i samma mall?  Hur skulle vi beskriva figurerna i bilden nedan? Ser de lika ut? Vem är mest olik? Har de samma behov?  Vilka sanningar och värderingar bär de med sig i mötet med andra?

azra

Några frågor som kan vara till hjälp när vi problematiserar normerna:

  • Hur får vi syn på oss själva och andra i pedagogiska miljöer ur ett normkritiskt perspektiv?
  • Vilka får mest plats och inflytande, vilka får minst?
  • Hur ska man vara för att bli accepterad? Vem har tillgång till makt och möjlighet att forma miljön?
  • Vem är, vad är normen på vår förskola/skola?
  • Vad behövs för att vi ska få en inkluderande verksamhet?

/Azra Vodenicarevic, verksamhetsutvecklare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s