Interaktiva lärmiljöer på Laxöns förskola

Sedan augusti pågår ett utvecklingsarbete på Laxöns förskola om barnens lärande och utveckling i en digital och global värld. Förskolan med sju avdelningar är den största i Halmstads kommun. Tillsammans ska förskolechef och pedagoger utveckla metodik och arbetsformer som drar nytta av ny teknik och undersöka bryggor mellan den fysiska och den virtuella lärmiljön.

På Laxöns förskola är inte frågan om IT och digitala medier ska användas, utan hur de nya möjligheterna ska användas för att vara verkligen stödja barnens utveckling och lärande. Små barn interagerar med teknik på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Detta bör också återspeglas i förskolans miljö och ha en tydlig koppling till barnens lärande i linje med Lpfö och samhällsutvecklingen.

  • Hur kan IT och digitala medier användas för att på ett kreativt, undersökande och lekfullt sätt stimulera nyfikenheten och utveckla barns kunskaper och färdigheter inom olika områden?
  • Hur kan IT öka kvaliteten på det pedagogiska arbetet?
  • Svarar de digitala produkter och tjänster som finns på marknaden mot de som förskolan efterfrågar?

 

Utvecklingsarbetet på Laxön handlar om att göra det digitala till en naturlig del av vardagen och att använda tekniken i alla sammanhang där den kan passa, inom och utomhus, sittande och i full fart. Detta förutsätter en kreativ och experimenterande kultur. Digitala verktyg måste ingå i en större helhet, vara en del av den naturliga lärmiljön, inte något som existerar utanför den andra verksamheten. Detta är något som Laxön kommer att testa, pröva, utvärdera analysera samt vidare utveckla framåt.

laxön3

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s