Att gå från energiläkage till energigivare med hjälp av en bärande idé

När pedagogerna i en särskild undervisningsgrupp på en av Halmstads grundskolor var mitt inne i en organisationsförändring under hösten 2014 tog orken och energin slut. Förändringar i arbetslaget och delvis nya arbetsuppgifter bidrog till stress. Avsaknaden av färdriktning, ansvarsfördelning och bristande kommunikation gjorde situationen ohållbar. Genom att gemensamt formulera och arbeta fram en för verksamheten bärande idé – uttrycka och skriva ned vad de såg som sitt gemensamma uppdrag och vad de ville med sitt uppdrag, lyckades de bryta den negativa spiralen och finna ny kraft i arbetslaget. ”Det borde nästan vara lag på att ha en bärande idé. Det ger en trygghet att man själv vet sin egen roll, att man blir trygg med dem man jobbar med och att man har en samsyn kring hur man vill bedriva verksamheten och att man har gemensamma mål att sträva mot”, säger en av pedagogerna i idag.

Fortsätt läsa Att gå från energiläkage till energigivare med hjälp av en bärande idé