Språknätverk på Laxöns Förskola

Under hösten 2015 har pedagogerna på Laxöns förskola deltagit i nätverk kring barns läs och skrivutveckling utifrån Carina Fasts bok.

laxö

Det har varit två träffar, en teoretisk del utifrån kap 9 och 10 som fokuserar på symboler och motivated sign, lusten för barn att börja skriva. Den andra träffen tog pedagogerna med sig praktiska exempel utifrån ett barnperspektiv  från sin avdelning. Vi ser att detta har varit en bra start på vårt kollegiala lärande pedagoger emellan.

Våra gemensamma lärdomar blev – Hur viktigt det är att vi  pedagoger erbjuder barnen många olika miljöer och aktiviteter som främjar språkutvecklingen hos alla barn.
Detta är en bok som gett oss ny kunskap och vi vill rekommendera den till andra förskolor. Under våren kommer nätverken att fortsätta med inriktning på Språk och IKT.

Skrivet av ansvariga för nätverken :

Ulla-May Karlsson (VUK), Susanna Lejfjord och Helene Mathisson (förskollärare och handledare på Laxöns förskola), Yvonne Berg Bengtsson (Förskolechef)