Prov i matematik?

Matematik är ett omtalat ämne där svenska elever sägs prestera dåligt. Allt detta snack kring matematik gör att i alla fall jag som ganska nyexaminerad lärare har tyckt att det stundom är svårt att veta hur man ska förhålla sig till ämnet matematik. En del av mig vill köra på det säkra kortet matematikboken och dess planering, det är tryggt och någon annan har tänkt till åt mig.  När jag läser i läroplanen och tittar på vad eleverna ska kunna har jag dock svårt att förhålla mig till kunskapskraven enbart genom matematikboken och dess uppgifter. Enligt läroplanen är följande syftet och således det som vi ska bedöma utifrån.

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

(Lgr 11, Syftestext i matematik)

Det är till bedömningsdelen jag vill komma, vad är det egentligen vi ska bedöma och hur kan vi smidigaste göra det?

bild 2

Fortsätt läsa Prov i matematik?