Prov i matematik?

Matematik är ett omtalat ämne där svenska elever sägs prestera dåligt. Allt detta snack kring matematik gör att i alla fall jag som ganska nyexaminerad lärare har tyckt att det stundom är svårt att veta hur man ska förhålla sig till ämnet matematik. En del av mig vill köra på det säkra kortet matematikboken och dess planering, det är tryggt och någon annan har tänkt till åt mig.  När jag läser i läroplanen och tittar på vad eleverna ska kunna har jag dock svårt att förhålla mig till kunskapskraven enbart genom matematikboken och dess uppgifter. Enligt läroplanen är följande syftet och således det som vi ska bedöma utifrån.

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

(Lgr 11, Syftestext i matematik)

Det är till bedömningsdelen jag vill komma, vad är det egentligen vi ska bedöma och hur kan vi smidigaste göra det?

bild 2

Prov i matematik är något som jag provat vid flertalet tillfällen och varje gång jag sen sitter där med proven och min matris över kunskapskraven har jag svårt att bedöma det som faktiskt ska bedömas, hur eleverna för och följer resonemang, använder och analyserar matematiska begrepp och sambanden dem emellan osv. Därför har jag provat att inte använda vanliga skriftliga prov utan i stället låtit eleverna göra en kort film eller en flipp där de själva får förklara det som vi jobbat med i matematiken. Räknelektion har vi en gång i veckan, de andra lektionerna jobbar vi med problemlösning, spelar spel, har genomgångar och helklassdiskussioner, för att få med alla delar i matematiken. Att sedan ge eleverna ett skriftligt prov, när räknelektion enbart varit en del av det vi jobbat med gör att jag bedömer eleverna enbart på en liten del av det vi jobbat med under veckorna. Får eleverna istället med jämna mellanrum spela in film som synliggör tankar och språket kring matematiken utifrån egna eller färdiga exempel kan jag utifrån filmen bedöma dem. Ibland väljer jag att komplettera med en kortare skrivuppgift.

bild 1

Att spela in en film tar betydligt längre tid än att skriva ett prov, man behöver förbereda sig, träna och sedan spela in, kanske med omtagningar. När jag jobbar på det här sättet blir dock inte bedömningsuppgiften enbart en avcheckning utan ytterligare ett tillfälle för eleverna att utveckla sina matematiska förmågor eftersom de måste tänka kring vad de håller på med och om de jobbar i grupp klargöra sina tankar för kamraterna.

Uppgiften speglar det vi faktiskt gör på lektionerna för där tittar vi på filmer, resonerar och löser problem muntligt och skriftligt i grupp och enskilt.

Filminspelningen underlättar för de elever som har svårt, då de får förklara hur de tänker samtidigt som de visar. De elever som är duktiga i matematik kan utmanas att förklara mer djupgående, exempelvis förklara samband med hjälp av matematikens begrepp. Filmen innebär att jag som lärare kan titta och titta om när det behövs. Jag kan också titta på filmen tillsammans med eleverna och på så sätt verkligen visa på vad som kan utvecklas.

Siste men inte minst innebär detta att slutuppgiften kan ha ett syfte för eleverna, kanske att förklara för klasskompisarna, någon annan på skolan eller föräldrarna. Elevernas filmer blir, om man vill, något som kan publiceras. Detta gör att eleverna anstränger sig ytterligare och ser en poäng med uppgiften.

Att ha film som bedömningsuppgift är inte något man behöver göra varje gång, utan kan vara en del av ett varierat redovisnings- och arbetssätt där eleverna får möjlighet att visa sina förmågor digitalt med mottagare.

/Li Alyhr, Valhallaskolan

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s