Nätverk svenska som andraspråk

Nätverket för svenska som andraspråk vänder sig till dig som undervisar elever i svenska som andraspråk åk 1-9 när eleverna gått ut i ”ordinarie” klass. På våra nätverksträffar får du möjlighet att träffa andra lärare och utbyta tankar och erfarenheter kring undervisning, bedömning, hinder och möjligheter. Varje träff har ett tema som utgår från önskemål av de lärare som deltar vid träffarna. Vid varje träff försöker vi varva teori med praktik.

IMG_0047

Under våren kommer vi att ha tre träffar. Den första träffen (tisdagen den 2/2) kommer att handla om stödmaterialet i svenska som andraspråk som blev klart i december 2015. Stödmaterialet bygger på intervjuer och lektionsbesök som gjordes under våren 2015 på åtta av Halmstads grundskolor samt forskning, lagar och förordningar. Stödmaterialet vänder sig till både rektorer och undervisande svenska som andraspråkslärare och är tänkt som ett stöd vid planering, genomförande och utvärdering av svenska som andraspråksundervisningen. På första nätverksträffen kommer du att få mer information om tankarna bakom samt möjlighet att utifrån stödmaterialet se på din skolas svenska som andraspråksundervisning.

Fortsätt läsa Nätverk svenska som andraspråk