Att arbeta i förberedelseklass

Ta del av Fredrik Sundqvists berättelser om att arbeta i Förberedelseklass

”Vid uppstarten fanns ingen grund att ta vid eller bygga vidare på, därav fick jag möjligheten att själv sätta ramar och rutiner för både verksamhetens innehåll och samarbete/övergångar mellan vanliga klasser och fritidshem.

skogen

Fokusområden för arbetet är det svenska språket och matematik. I arbetet med det svenska språket är min ambition att få in delar av skolans övriga ämnen men också att ge en första förståelse för hur samhället är uppbyggt och fungerar i Sverige. Vilket kan innefatta alltifrån mataffärer och pengar till trafikregler och olika djur eller växter i naturen.”

Läs mer om verksamheten i Förberedelseklass
Skogen

 

 

 

Fortsätt läsa Att arbeta i förberedelseklass