Från IKT-novis till van IKT-turist

Det sägs att dagens generation är infödda IT-medborgare, medan vi andra får nöja oss med att vara turister i den världen. Att turista är en fantastisk upplevelse och egenskaper som nyfikenhet och mod kan få den mest ovana turist att utveckla en stor förståelse för nya kulturer. I juni 2013 var jag på Brunnsåkersskolan för en arbetsintervju. Rektorn frågade mig om jag arbetade med IKT och jag hummade lite jakande. Att jag aldrig hade hört begreppet IKT ville jag givetvis inte avslöja.
Intervjun gick vidare och återigen kom frågan om IKT upp, och då blev jag tvungen att bekänna att jag inte kände till begreppet. Självklart hade jag använt internet och digitala verktyg i min tidigare undervisning, men mer som ett inslag då och då än ett naturligt redskap. När det blev klart att jag skulle lämna min dåvarande arbetsplats och börja jobba inom Halmstad Kommun, fick jag en iPad med mig hem med instruktionerna att ladda ner ett antal appar. För en person som då hade en mobiltelefon där jag fick ta ut batteriet för att kunna starta den, började här min resa till, om inte infödd internetmedborgare, så i alla fall en van turist på området.

Första året använde jag iPaden med försiktighet och det tog tid att lära känna de vanligaste apparna som iMovie och Keynote. Det var oftare eleverna som fick utbilda mig än tvärtom, och att använda elever som mina lärare inom det här området känns fortfarande som ett naturligt alternativ. Men nyfiken som jag är, och med en ständig lust att utvecklas, la jag många timmar på att öva. Speciella grupper på t.ex. Facebook är alltjämt en inspiration till nya idéer och kollegialt lärande på studiedagar/ämnesträffar oerhört viktiga och utvecklande.

I augusti 2015 var jag en av 20 språklärare som deltog i en IKT-workshop i ECMLs (European Centre for Modern Languages) regi. Den här workshopen hade varit på turné runt om i Europa och stannat i olika länder vid ett tillfälle per land. Workshopen i Stockholm i augusti var däremot nummer två i ordningen i Sverige, då intresset för den hade varit mycket större just i Sverige än i övriga Europa. Kursledarna, som kom från Tyskland, Storbritannien respektive Frankrike, ansåg även att de svenska deltagarna höll en högre nivå inom internetanvändning än övriga länders, och därför ville de anordna ytterligare ett tillfälle. Under två dagar stötte och blötte vi våra erfarenheter att arbeta med internet och dess verktyg som ett naturligt inslag i skolvardagen och som ni alla vet, är tillfällen där lärare får träffas och utbyta kunskaper magiska.

Språket under workshopen var på engelska. Samtliga deltagare undervisade i något språk tillsammans med ett annat ämne, men att undervisa i engelska var inte nödvändigt. Som engelsklärare var det en fantastisk möjlighet att använda språket som ett naturligt kommunikationsspråk under två dagar. Under workshopen fick varje deltagare presentera ett Best Practice och ett Worst Practice inom internetverktyg. Vi skulle motivera varför vi tyckte att ett verktyg var bra att använda i vår undervisning samt redovisa för hur vi jobbade med det. Lektioner med internetverktyg som inte hade fallit väl ut, diskuterades i grupper där vi tillsammans försökte reda ut svagheterna. Vidare fick vi i par planera en lektion eller ett arbetsområde där ett eller flera internetverktyg skulle ingå, gärna något vi hade fått tips på under kursens gång och som vi inte hade jobbat med tidigare.

All information samlades på plattformen Wikispaces under namnet ICT-REV Wikis. Kursledarna uppdaterade hela tiden det vi diskuterade och vi fick också uppdraget att själva skriva in våra lektionsplaneringar, Best Practice m.m. under vår tid i Stockholm. Skolverket stod som värd för workshopen här i Sverige och vi höll till i Skolverkets lokaler på Kungsholmen. Då konkurrensen var hård om de fåtal platser som fanns, ville ECML och Skolverket att deltagarna på något sätt skulle sprida kunskapen och informationen vidare till den kommun de jobbade i, därav denna artikel. Vidare har jag hållit i en presentation för samtliga anställda på min skola samt en efterföljande workshop för språklärarna. Längre fram i vår kommer jag hålla en liknande presentation och workshop på Torg-IT via Kärnhuset. Vill du i mer detalj få information om verktygen från workshopen, håll utkik på Fronter för datum och tid!

Workshopen bekräftade att digitala verktyg är här för att stanna. Det finns mängder av bra redskap att komplettera undervisningen med, så att jobba med IKT är ingen svårighet. Problemet är snarare att det finns för mycket att välja mellan och det är något jag tror att vi alla känner igen. Inte bara i Sverige, utan i hela Europa, önskar pedagoger sig någon som rätar ut frågetecknen inom internetdjungeln. Vilka appar främjar inlärning och vilka internetverktyg underlättar för såväl pedagoger som elever? Att ha speciella IKT-pedagoger/inspiratörer på skolor ses som en framgångsfaktor och det är vi helt unika med i Sverige. Att detta är ett koncept skolor bör ta fasta på var samtliga kursdeltagare och kursledare överens om. Jag fick även bekräftat att digitala verktyg ibland används som en happening, men aktiviteter som är lustfyllda och ibland till och med lekfulla kan gynna lärandet. Vi kan inte alltid använda Kahoot! i vår undervisning, men faktum är att när vi har gjort det surras det bland eleverna i korridorerna. I min mentorsklass gör eleverna numera egna kahoots som de sedan tävlar med på rasterna.

Det jag tar med mig från dessa två intensiva dagar är mängder av nya inslag till min undervisning. En hel del har jag redan testat under höstterminen och vissa av dem kommer jag att använda mig av igen. Jag tar också med mig reflektionerna kring varför en lektion inte fungerade och än hellre lösningen på hur man kunde göra istället. Om jag ska ta fram något som jag saknade så får det vara att fokus låg på verktyg som används med datorer, MacBook eller Chromebook. Jag var som ensam deltagare från en skola där man använder iPads en-till-en, så därför diskuterades inte appar så frekvent. Som tur är kan även internetsidor användas med iPad och sidan Storybird är ett guldkorn jag speciellt tar med mig. En lärdom som också bekräftades, är vikten av reflektion. Workshopen innebar så otroligt många intryck och vissa verktyg tog jag mig an direkt. Hela pusslet lades däremot på plats först när jag behövde gå igenom allt material för min presentation. Främst av allt minns jag alla positiva diskussioner och alla skratt. Som jag nämnde tidigare; när lärare som brinner för samma sak möts, inträffar något magiskt!

av Sofia Kullgård, lärare i tyska och eng åk 6-9, Brunnsåkerskolan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s