2 minuter med Mattias Hoffert, Verksamhetsutvecklare

Mattias Hoffert är en av sex verksamhetsutvecklare, så kallade vukare som arbetar inom Barn- & ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun. Har du/ni på er skola funderat på vad ni kan använda denna spetskompetens och stöd till?


Uppdragsbeskrivning för verksamhetsutvecklingskonsult

 • Arbetar strategiskt och operativt med verksamhetsutvecklingsfrågor i ett 1-16 års perspektiv på uppdrag av enhetschef – Resurscentrum Lärande, skolområdeschef, rektor och förskolechef
 • Stödjer rektor och förskolechef i det pedagogiska ledarskapet genom att tillsammans med dem kartlägga och identifiera behov, leda, driva, handleda och kompetensutveckla i ett processinriktat förbättringsarbete
 • I skolområdets ledningsgrupp samt i övriga uppdrag ska VUK bidra till och verka för:
  • utvecklingsprocesser utifrån styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet
  • en lärande organisation genom att bekräfta, utmana, bjuda motstånd, kritiskt granska och vidga perspektiv
  • tillämpning av strukturer och verktyg för ett kollegialt lärande
  • utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet: analysera, utveckla, planera, genomföra och följa upp
 • Ingår i ett team bestående av samtliga verksamhetsutvecklingskonsulter för att verka för en likvärdig utbildning för barn och elever i Halmstad kommun. Läroplanerna, skollagen, Halmstads kommuns vision och mål samt BUF:s målbild och huvudprocesser är utgångspunkterna
 • Samverkar med övriga utvecklingsfunktioner i Resurscentrum lärande för att underlätta samordning och samsyn i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolor och förskolor
 • Samverkar med Skolområdeschefer kring olika verksamhets- och utvecklingsfrågor ur ett strategiskt och operativt perspektiv
 • Samverkar med avdelningen för Kvalitet och utveckling kring arbetet med huvudprocesser, nationella reformer samt kring det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s