Våga pröva och testa nya tekniker i BFL

Skolverket skriver att bedömning har flera syften, bl.a.

  • Kartlägga kunskaper
  • Värdera kunskaper
  • Återkoppla för lärande
  • Synliggöra praktiska kunskaper
  • Utvärdera undervisning

Hur kan då vi lärare använda olika bedömningsformer i vår undervisning? Hur kan vi tillämpa bedömning så att vi kan få en god överblick av elevens lärande och av läroprocessen som helhet? Hur kan vi använda bedömning som både mål och medel?

Fortsätt läsa Våga pröva och testa nya tekniker i BFL

Programmering åk 4-9

Onsdagen den 20 april arrangerades en dag på Högskolan i Halmstad som fokuserade på programmering i åk 4-9 i grundskolan. Det var ett RUC-seminarium, arrangerat av Högskolan i Halmstad i samverkan med bland annat Halmstad kommun.

Eftermiddagen inleddes av Carl Heath, forskare och utvecklare på Interactive Institute Swedish ICI och Chalmers. Föreläsningen tog även upp hur vi rustas som medborgare i det digitala samhället, och hur det påverkar våra värderingar. Efter detta deltog besökarna i en workshop där de gavs möjlighet till introduktion av programmering och IT som formbart material, oavsett vilket ämne du undervisar i. Pröva på och känn och kläm genomfördes med stöd av lärplatta, dator samt olika robotverktyg.

Fortsätt läsa Programmering åk 4-9

2 minuter med Anna Strandgren, verksamhetsutvecklare

Anna Strandgren är en av sex verksamhetsutvecklare, så kallade vukare som arbetar inom Barn- & ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun. Har du/ni på er skola funderat på vad ni kan använda denna spetskompetens och stöd till? Anna lägger stort fokus just nu på nyanlände elever men har även ett stort fokus på språkutveckling och SvA.

Fortsätt läsa 2 minuter med Anna Strandgren, verksamhetsutvecklare

Koduppdrag på matematiklektionen

Li Alyhr, IKT-inspiratör och lärare på Valhallaskolan ger tips om hur du i matematikundervisningen kan koda utifrån uppdrag med Blue-Bot.

valhalla

Eleverna i min klass (åk 4) har innan sportlovet fått koda utifrån uppdrag som jag skrivit åt dem. Jag gjorde en Bluebot-bana som bilden visar, vi tränar bråk och koordinatsystem. Jag har satt post-it lappar på banan för att kunna byta ut bråken mot exempelvis multiplikationer, geometriska figurer eller vad vi kan tänkas hålla på med i matte för tillfället. Runt banan har jag skrivit ut koordinater. Eleverna jobbar med att lösa korta uppdrag som jag skrivit, exempelvis:

  1. Börja i ruta 1.1 och gå över två bråk som har samma värde som bråket i startrutan. Stanna i ruta 4.2.

Fortsätt läsa Koduppdrag på matematiklektionen

Programmering i förskolan/f-3

Onsdagen den 13 april arrangerades en dag på Högskolan i Halmstad som fokuserade på programmering i förskolan/grundskolan. Det var ett RUC-seminarium, arrangerat av Högskolan i Halmstad i samverkan med Region Halland och Halmstad kommun. Eftermiddagens dragplåster var Linda Mannila, finsk forskare vid Åbo Akademi som också aktivt verkar för, arbetar med, forskar och analyserar i ämnet programmering. Hennes föreläsning handlade om ”Programmering i Grundskolan” och salen var fylld till bredden.

"Linda Mannila pratar om den finska modellen och resultat, samt om IKT/programmering som eget ämne eller integrerat"

Fortsätt läsa Programmering i förskolan/f-3

Medforskande pedagog – att våga släppa kontrollen! 

REBLOGGAT FRÅN: IKT-INSPIRERA MERA

En av Halmstads IKT-inspiratörer, Lina Magnusson, skriver om att våga utmana sig själv som pedagog och släppa kontrollen i ett inlägg på bloggen IKT-inspirera mera. Läs inlägget via länken nedan:

”Den digitala tekniken ger oss oändliga möjlighet till att skapa med barnen på förskolan och i skolan. Det finns nästan ingen gräns för vad vi kan göra med dagens moderna teknik. Nya dörrar öppnas s…”

Källa: Medforskande pedagog – att våga släppa kontrollen! 

”Kick-off” för processtödjare inom interkulturell kompetens

Den senaste tidens ökande inflöde av flyktingar, från krigets Syrien och andra oroshärdar i världen, har inneburit en större efterfrågan av interkulturell kompetens. Detta för att både barnen och pedagogerna på bästa sätt ska skapa en givande lärandemiljö eller som projektansvarig Azra Vodenicarevic säger: det handlar inte bara vad barnen kommer ifrån, utan också vad de kommer till. Det var också utgångspunkten när cirka 50 personer hade samlats för en processtödjare – ”kick-off” i multimediasalen på Furulundsskolan onsdagen den 10 februari.

Fortsätt läsa ”Kick-off” för processtödjare inom interkulturell kompetens

2 minuter med Olle Riesbeck, IKT-pedagog

Olle Riesbeck är en av flera IKT-pedagoger på Resurscentrum Kärnhuset, som arbetar inom Barn- & ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun. Har du/ni på er skola funderat på vad ni kan använda denna spetskompetens och stöd till?

Olle är en gammal trotjänare som de flesta känner till och är alltid behjälplig när det gäller frågor kring IKT-stöd för skolorna. Olle arbetar på Datastudion och har varit med länge under utvecklingen av Kärnhuset och med IKT som ett verktyg inom skolorna.

Fortsätt läsa 2 minuter med Olle Riesbeck, IKT-pedagog

Mål för digitalisering av modersmålsundervisning

Digitaliseringen av skolan

Digital kompetens är ett begrepp som lyfter fram kunskaper som behövs i dagens och morgondagens samhälle och arbetsliv.

I framtiden ska fyra trender påverka svensk utbildning

  • innehållet frigörs från sin förpackning
  • användarna blir producenter
  • det informella lärandet ökar med hjälp av Internet
  • lärande sker oberoende av tid och rum.

Att utveckla arbetssätt med digital kompetens är ett av de centrala uppdragen för alla skolor. SKL och Skolverket prioriterar dessa frågor för att skolelever i Sverige ska vara bland de bästa i världen (vision 2020 för skolans digitalisering).

Fortsätt läsa Mål för digitalisering av modersmålsundervisning

2 minuter med Lotta Karlsson,verksamhetsutvecklare

Lotta Karlsson är en av sex verksamhetsutvecklare, så kallade vukare som arbetar inom Barn- & ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun. Har du/ni på er skola funderat på vad ni kan använda denna spetskompetens och stöd till? Lotta har ett stort hjärta för det som sker i klassrummet och diskuterar gärna kring skolutveckling och lärande. Hon har förmågorna i fokus och en förkärlek till det flippade klassrummet.

Fortsätt läsa 2 minuter med Lotta Karlsson,verksamhetsutvecklare