Mål för digitalisering av modersmålsundervisning

Digitaliseringen av skolan

Digital kompetens är ett begrepp som lyfter fram kunskaper som behövs i dagens och morgondagens samhälle och arbetsliv.

I framtiden ska fyra trender påverka svensk utbildning

  • innehållet frigörs från sin förpackning
  • användarna blir producenter
  • det informella lärandet ökar med hjälp av Internet
  • lärande sker oberoende av tid och rum.

Att utveckla arbetssätt med digital kompetens är ett av de centrala uppdragen för alla skolor. SKL och Skolverket prioriterar dessa frågor för att skolelever i Sverige ska vara bland de bästa i världen (vision 2020 för skolans digitalisering).

Fortsätt läsa Mål för digitalisering av modersmålsundervisning