Våga pröva och testa nya tekniker i BFL

Skolverket skriver att bedömning har flera syften, bl.a.

  • Kartlägga kunskaper
  • Värdera kunskaper
  • Återkoppla för lärande
  • Synliggöra praktiska kunskaper
  • Utvärdera undervisning

Hur kan då vi lärare använda olika bedömningsformer i vår undervisning? Hur kan vi tillämpa bedömning så att vi kan få en god överblick av elevens lärande och av läroprocessen som helhet? Hur kan vi använda bedömning som både mål och medel?

Fortsätt läsa Våga pröva och testa nya tekniker i BFL