Av Eva Axheden, Halmstads Naturskola

Om du kom till Galgberget i början av maj märkte du kanske att det hände märkliga saker. En portal hade uppenbarat sig och passerade man genom den kunde man plötsligt höra djuren prata…

Allemansråttan, Korpen Kaj och Kurre Kott som bor i skogen var både arga och bekymrade. Häxan Helian hade flyttat dit. Hon trampade ner kojor, förstörde fågelbon och slängde skräp.  

Under vecka 18 fick tio klasser i åk 1-2 möjligheten att träffa Allemansråttan, Korpen Kaj, Kurre Kott och Häxan Helian under ett äventyr på Galgberget. Klasserna hade några veckor tidigare fått läsa en berättelse där Allemansråttan får en briljant idé! Hon ber människobarnen att bli experter på allemansrättten. Efter det skulle de kunna hjälpa henne att stoppa Häxan Helians nedskräpning av skogen. De blev tillfrågade om de ville anta utmaningen och alla klasser tackade ja!

Under veckorna fram till besöket i skogen tränade barnen på allemansrätten i skolan för att vara redo när det var dags för att möta Häxan Helian. På Galgberget lyckades barnen stoppa Häxan Helians framfart genom att lösa problem, demonstrera och slutligen fira hennes födelsedag.

Här ser ni ett exempel på hur man kan arbeta med äventyrspedagogik. I äventyrspedagogiken tränar man samarbete, stärker tillit och kamratrelationer samtidigt som inlärningen sporras av fantasi och spänning. Genom att även väva in demokratifrågor ökar även barnens kunskaper om detta område.

Äventyret Allemansråttan är ett samarbete mellan Skapande skola, Växtvärket (HEM) och Halmstads Naturskola. I rollerna som Allemansråttan, Korpen Kaj, Kurre Kott och Häxan Helian var Charlotte Libäck, Hampus Carlsson, Eric Olson, Ulrika Andersson och Eva Axheden.

Kommentera