Av Monika Helgesson, förstelärare, Åledsskolan

Ploink, ploink, ploink ploink… låter det från datorn i mitt arbetsrum. Jag går raskt dit och trycker på anslut. På skärmen ser jag en av eleverna i min klass som glatt vinkar till mig och säger:

“-Hej Monika, jag behöver hjälp på sidan 25 med 83 b”.

Sedan nästan fyra veckor tillbaka sköter jag stora delar av min undervisning i klass 6 på Åledsskolan digitalt via TEAMS. Jag är nämligen ”karantänssatt” p.g.a. att jag löper stor risk att få allvarliga komplikationer om jag skulle smittas av Covid 19.

I klassrummet finns mina händer och ögon och öron, dvs. en vikarie som tyvärr inte har mina ämnesbehörigheter, men ändå kan rodda klassrumssituationen. Detta sätt att undervisa på när eleverna har en vikarie på plats och jag undervisar på håll kallas för fjärrundervisning. Längst ner i detta inlägg kan du läsa om skillnaderna mellan fjärrundervisning och distansundervisning.


Planering och genomförande

Alla mina lektioner i matematik och No planerar jag hemifrån och delar med min vikarie. Jag kopplar upp mig på Teams videosamtal på storskärm i klassrummet när det är dessa lektioner på schemat. Jag kopplar upp mig via kalendern/ bokat möte för att kunna ha mer än en skärm att dela med eleverna. Bredvid mig i mitt arbetsrum har jag då också min iPad, min telefon, penna och kollegiehäfte samt de läromedel som vi använder för tillfället.

När lektionen startar, min vikarie har hälsat alla välkomna och alla kommit till ro på sin plats så tar jag över klassen ett slag via kanonen och storbildsskärmen. Vi pratar en liten stund, knyter tillbaka till förra lektionen i ämnet och klassen har chans att ställa lite allmänna frågor till mig. Kanske passar jag på att ha en miniföreläsning/en genomgång/ där jag delar skärm med tex en Powerpoint/ en film eller min iPad om jag vill skriva/rita direkt på min Miniwhiteboard.

Ur elevernas synvinkel
Ur Monikas synvinkel

Direkt stöd till eleverna via datorn i realtid

Därefter kopplar de ner mig från storbilden och ställer datorn med mig fortfarande uppkopplad på ett lite lugnare ställe i klassrummet där jag kan ha uppsikt över klassen från datorskärmen. De elever som då behöver hjälp med något kommer ner till datorn och vi samtalar om vad det är de behöver hjälp med.  Jag tar fram motsvarande uppgift i de läroböcker jag har hemma eller kopplar själv in mig i tex Matteappen, Elevspel eller det dokument de arbetar med för att vi gemensamt kan resonera kring det som ska lösas. Jag försöker också prata några ord med eleven om hur hen mår eller något om sådant som jag vet händer i hens liv just nu. De arbeten de behöver respons på delar de med mig via Onedrive, ibland via mail eller direkt i Teams.

Från skärmen kan jag dessemellan observera vad som sker i klassrummet och har jag mikrofonen på så hör jag en hel del av det som pratas om också. Jag kan då via datorns mikrofon kalla till mig elever som jag av någon anledning vill prata med för att t.ex. kolla med dem varför de inte verkar få något gjort, påpeka att de som samtalas om inte hör hemma på lektionen eller varför de hela tiden är ”uppe och ränner”. Då lektionen eller skoldagen är slut går eleverna oftast förbi datorskärmen och tackar för idag eller bara säger “– Hejdå, vi ses morgon”, innan jag kopplar ner mig.

Jag har också uppmanat elever och föräldrar att kontakta mig via TEAMS på övrig skoltid om det är något de vill prata om som är skolrelaterat. Det fungerar över förväntan med denna undervisningsmetod, tycker både jag, eleverna och flera föräldrar har hört av sig om detta också.


Några positiva effekter med fjärrundervisning

Jag kan nästan tycka att den tiden som jag finns tillgänglig för var och en har ökat då man samtalar med en elev i sänder utan en massa andra elever som ropar på mig eller på annat sätt påkallar uppmärksamhet. Jag kan i lugn och ro förklara klart och jag kan försäkra mig om att eleven verkligen har förstått!

Dessutom är det väldigt spännande att få observera klassen från håll under lektionstid. Jag har fått se många mönster som jag inte varit så medveten om. Jag ser vilka som behöver: pushas, dämpa sig, få ta en paus eller bli inspirerade,  tydligare än då jag är mitt i klassrummet. Det hade så klart inte fungerat lika bra om jag inte hade haft en vikarie som finns på plats förbereder och efterbereder lektionerna med det material som behövs.

En annan fördel med detta är att jag får sällskap, känner mig delaktig och håller mig ajour med vad som sker i klassen och på skolan. När jag i våras var karantänssatt av samma anledning i 6 veckor hade vi tyvärr inte samma förutsättningar för denna lösning som vi fått till nu. Då höll jag nästan på att bli sjuk av tristess och ensamhet. Och när jag väl kom tillbaka till skolan i april månad löste vi det så att jag hade alla mina lektioner utomhus. Då kunde vi tyvärr inte nyttja alla digitala alternativ eftersom det inte finns internet i vårt uteklassrum. Även om vi längtar efter varandra både jag, mina kollegor och eleverna, så är detta med att undervisa på distans via en digital lärplattform inte alls så tokigt som läget är just nu.


Skillnaderna mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Fjärrundervisning

  • innebär interaktiv undervisning som bedrivs digitalt
  • elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid
  • en handledare ska finnas närvarande i den lokal där eleverna befinner sig

Distansundervisning

  • innebär undervisning som bedrivs såväl analogt som digitalt
  • elever och lärare kan vara åtskilda i både rum och tid
  • elever är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller t ex med uppgifter som ska göras inom utsatt tid

Du kan läsa mer på dessa länkar till Skolverkets sidor om fjärrundervisning och distansundervisning.

One thought on “Att undervisa på distans”

Kommentera