Alla inlägg av Fröken Flipp

Flippad Fröken och verksamhetsutvecklare, just nu med foten utanför klassrummet, men hjärtat innanför. Alltid. Åsikter och tankar är mina egna.

Modet att våga!

V 44 anordnade Erica Eklöf, språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstad kommun, en studiedag för pedagoger och skolledare som arbetar med språk- och skolutvecklingsarbete där Läslyftet ingår som resurs.

Studiedagen innehöll tre olika, valbara  föreläsningar:

 • Andraspråksutveckling i en pedagogisk praktik
 • IKT i en språkutvecklande praktik
 • Skolbibliotekets och mediers roll i en språkutvecklande undervisning

Jag, Lotta Karlsson, tillsammans med Stefan Thorvaldsson, min eminente kollega och tillika IT-samordnare i Halmstad kommun, fick äran att hålla i föreläsningen som handlade om IKT i en språkutvecklande praktik. Stefan har en lång erfarenhet av undervisning, i både Sverige och i Kina, såväl analog som digital. Han har en fantastisk inställning till lärande, hur man kan använda digitala verktyg för att skapa nyfikenhet, kreativitet, motivation och hur de digitala verktygen kan förenkla, förbättra och, inte minst, fördjupa lärandet.

När vi satt och planerade föreläsningen bestämde vi oss för att använda oss av ett av de verktyg vi tänkte tipsa pedagogerna om. Sagt och gjort. Vi spelade in en musikvideo i appen Triller och la ut som en ”teaser” inför föreläsningen.

Musikvideo i världsklass med hjälp av en mobiltelefon och en app.

Under tiden vi spelade in musikvideon diskuterade vi hur appen kunde användas kopplat till ett språkutvecklande arbetssätt. Hur eleverna kan ta del av texter, analysera, översätta, skapa förståelse för innehåll för att sen kunna gestalta rörelser kopplat till känslan/upplevelsen av texten.

Nåväl, dagen för föreläsningen kom och vi fick möjlighet att möta massvis av energi hos er pedagoger. Vår förhoppning var att ni fick med er lika mycket energi tillbaka, samt kanske en och annan tanke och reflektion kring användandet av digitala verktyg i undervisningen.

Tiden gick.

För en vecka sedan träffade jag pedagoger på Brearedsskolan. En pedagog, Jennie Wallén, frågade om vi kunde sätta oss och titta på den planering hon skapat i Unikum, utifrån sin undervisning i musik, åk 3.

”Jag blev så inspirerad av er föreläsning, av det Stefan och du sa och det ni förmedlade. Det gav mig massa tankar om hur jag ville arbeta i mitt klassrum med mina elever!”

Blev så oerhört glad. Ja, givetvis glad över att höra att det man gör inspirerar andra, men framförallt glad över att Jennie tog den inspiration hon fått under studiedagen och gjorde innehållet till ”sitt eget”.

Vi satte oss och tittade på hennes planering. En tydlig koppling till såväl syfte, centralt innehåll som kunskapskrav. Eleverna skulle få imitera, improvisera och, utifrån egna musikaliska idéer, testa på att skapa musik med hjälp av digitala verktyg. Appen de skulle använda sig av, var just, Triller.

”Vet du hur appen funkar?” frågade jag. Och fick det allra bästa svaret!

”Jag har hittat en bra instruktionsfilm på Youtube om hur appen fungerar, så jag och barnen kommer titta på den och ta oss an den tillsammans!”

Tänk vad modigt! Att våga. Att inte vara rädd för att testa. Utforska. Tillsammans med barnen och eleverna vi möter i våra förskolor och skolor. Vi pedagoger behöver inte ”kunna allt” innan, men vi behöver besitta modet att våga! Och det bästa av allt är att modet att våga är en muskel som, precis som alla andra muskler, man kan träna för att stärka! Det är jag helt övertygad om 🙂

”När eleverna sedan väljer texter, tänk om de väljer texter som är på engelska! Vad spännande att få översätta, försöka förstå, samtala kring ord och begrepp och få eleverna att själva kunna beskriva med egna ord och genom rörelse, vad texten vill förmedla!”

Med de orden sammanfattade Jennie precis det som jag och Stefan hade samtalat kring den där kalla eftermiddagen nere vid Söderkaj då vi spelade in vår musikvideo. En app är en app. Inget mer. Vad du gör med appen, hur du väljer att använda den, hur du skapar ett lärande i din undervisning, där appen endast är ett verktyg, men där dina pedagogiska handlingar är de som spelar roll. Som gör skillnad.

Jag är så grymt imponerad av alla er pedagoger som jag möter i mitt arbete som verksamhetsutvecklare, på förskolor och skolor runt om i Halmstad. Hur ni vågar, testar, reflekterar, prövar och omprövar. Hur ni tillåter er själva att vara i lärandet tillsammans med barnen och eleverna.

Vi kan inte kunna allt. Särskilt inte när det kommer till digitala verktyg. Herregud, min 6-åring hanterar appar med större säkerhet än vad jag gör. Men vi måste våga. Lära tillsammans. Trilla ner i lärandegropen och tillsammans ta oss upp till andra sidan.

Vi pedagoger har kunskap kring var vi ska, våra mål, våra styrdokument. Vi har en klar bild över syfte med vår undervisning, vilka förmågor och färdigheter barnen och eleverna ska ges möjlighet att träna och utveckla. Men resan, processen och vägen mot målet, är minst lika viktig som målet. Om inte viktigare.

Och det är på den vägen vi måste våga vandra tillsammans med våra barn och elever!

Stort tack till alla er som tog del av studiedagen och stort tack till Jennie Wallén på Brearedsskolan som väljer att dela med sig till oss andra!

Vill ni i efterhand ta del av min och Stefans föreläsning så hittar ni den här:

Verktygslåda för lärande

Nu har ett nytt läsår dragit igång i Halmstad kommun, våra skolor fylls av förväntansfulla och nyfikna barn och ungdomar (och ja, kanske en och annan skoltrött tonåring som får kämpa med att ställa om från ”sommarlovstid” till skoltid)

Det finns säkert lika många sätt för en rektor att välkomna tillbaka sina pedagoger till terminsstart, som det finns för pedagoger att välkomna tillbaka sina elever.

I det här blogginlägget vill jag lyfta fram hur rektorerna på Brunnsåkersskolan inledde sin uppstartsvecka, kanske kan det väcka tankar och inspiration till andra, såväl skolledare som pedagoger!

14017818_1235890813109205_2057175104_n

Skapa välkomnande och förväntan! Uppstart med pedagoger på Brunnsåkersskolan, foto Lina Tannerfalk

Tillsammans har de tre rektorerna Lina, Wictoria och Ulf, satt samman en verktygslåda. Verktygslådan visar en riktning, vad som är viktigt på Brunnsåkersskolan, utifrån att eleverna ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. ”Verktygslådan ska fungera som en stödstruktur för dig” står det på baksidan av första kortet. En tanke väl värd att ta med sig. Inte bara elever i klassrummet behöver stödstrukturer i sitt lärande, för att utvecklas som pedagog och i det ständiga och livslånga lärandet, mår vi alla bra av tydlig struktur och ett gott stöd som bidrar till utveckling och lärande.

verktygslådan

Brunnsåkersskolans Verktygslåda

Så, vad innehåller då denna bunt av laminerade kort? Vad är riktningen som Brunnsåkersskolans ledning vill förmedla till sina pedagoger?

Det allra tydligaste med verktygslådan är fokuset på att tillsammans skapa en undervisning som möter alla elever, genom att jag som pedagog delar med mig till mina kollegor, är nyfiken på vad mina kollegor gör och, inte minst, är nyfiken på min egen undervisning och hur jag kan utveckla, förfina och förändra för att få fler verktyg i min pedagogiska verktygslåda.

I verktygslådan har rektorerna hämtat inspiration, tankar, vetenskap och beprövad erfarenhet från många olika håll.

Av Christian Lundahl, professor i pedagogik, har man plockat frågor för att pedagogerna ska ges möjlighet att utveckla sin egen undervisning.

 • Gör jag alla elever delaktiga och aktiva i sitt lärande?
 • Ser jag alla elevers lärande?
 • Vad lär de sig av det jag tänkt att de ska lära sig?
 • Hur vet jag det?
 • Hur använder jag den informationen?
 • Vad måste jag förändra i min undervisning?

I verktygslådan finns även den berömda ”lärandegropen”. Hur gör vi för att utmana våra elever? Hur får vi eleverna att reflektera kring sitt lärande? Vilka utmanade frågor ställer vi till eleverna?

lärandegropen

Lärandegropen, illustration Ann-Marie Körling

Baserat på James Nottinghams ”Utmanande undervisning i klassrummet” synliggörs fem centrala begrepp:

 • Självkänsla
 • Ansträngning
 • Återkoppling
 • Utmaning
 • Reflektion

Här hittar vi även synliggörande av den formativa undervisningen och de fem nyckelstrategierna för bedömning för lärande (Dylan William)

5

De fem nyckelstrategierna för bedömning för lärande, Dylan William

Andra góbitar som man hittar när man bläddrar i verktygslådan är exempelvis stödstrukturer för att:

 • Främja elevers närvaro
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Mentors uppdrag
 • Checklista för språkutvecklande arbetssätt (Skolverket)

checklista

Checklista – språkutvecklande arbetssätt (www.skolverket.se)

Pedagogerna hittar även delar som är direkt kopplade till Brunnsåkersskolan, t.ex hur tavelstrukturen ska se ut för att skapa likvärdighet och underlätta för eleverna bl.a. genom tydlighet, repetition och förförståelse. Rektorerna har även, genom en tydlig illustration, synliggjort Brunnsåkersskolans helhetsidé, hur man tillsammans skapar och verkar såväl i en utvecklings- som lärandeorganisation.

Bra och goda idéer är till för att spridas! Varför inte tillsammans i kollegiet fundera kring hur just er verktygslåda skulle komma att se ut, eller varför inte, tillsammans med eleverna, skapa en likadan verktygslåda att användas av eleverna i klassrummet?

En sak är säker – det livslånga lärandet tar aldrig slut och  genom tydlighet och struktur kan vi locka fram lust och nyfikenhet till lärande – hos elever såväl som hos pedagoger!

Stort tack till Lina, Wictoria och Ulf för att ni är föredömen när det gäller att leva och verka i en Dela-kultur!

/Lotta Karlsson, Verksamhetsutvecklare

Den röda tråden – ämnesövergripande arbete, Östergårdsskolan

Jag sitter på Östergårdsskolan tillsammans med sex stycken elever i åk 7-9. Elever, som alla tillhör arbetslag Omega, där bl.a de elever som tillhör musikklasserna går. De sex elever jag träffar utgör, tillsammans med pedagogerna Åsa Persson (SO) och Linda Ziegler (SV), arbetslagets skolutvecklingsgrupp.

Jag är nyfiken, både på vilken funktion denna skolutvecklingsgrupp fyller i arbetslaget, men också nyfiken på att lära mig mer om Omegas tematiska arbetssätt, där arbetslaget arbetar återkommande med ämnesövergripande arbetsområden. Fortsätt läsa Den röda tråden – ämnesövergripande arbete, Östergårdsskolan

#Detutvidgadekollegiet

Att vara lärare har länge varit ett relativt ”ensamt” jobb. När du går in i klassrummet och stänger dörren så möts du givetvis av alla härliga barn och ungdomar, men det är rätt sällan man har möjlighet att vara flera vuxna i klassrummet, samtidigt. Och även om man har möjlighet att vara flera vuxna i klassrummet, så är det inte säkert att man har tid eller möjlighet att dela reflektioner före och efter lektionen med en annan pedagog. Fortsätt läsa #Detutvidgadekollegiet

Kollegialt lärande i praktiken

På många skolor lyfter man idag fram vikten och styrkan av ett   kollegialt lärande. Ett kollegialt lärande som utgår från Helen Timperleys kunskapsbildande och undersökande cykel. Denna cykel tar alltid sin utgångspunkt i elevernas behov, där pedagoger ges möjlighet ta hjälp av varandra för att utveckla sin undervisning. Hur det kollegiala lärandet arrangeras, skiljer sig givetvis åt från skola till skola. Många skolor väljer att anordna sk lärmöten, där pedagoger i grupper varvar teori med praktiskt genomförande i klassrummet, för att sedan komma tillbaka till sin lärgrupp och tillsammans med kollegor reflektera kring vad som hände vid undervisningstillfället, vilken effekt det fick i klassrummet och utifrån detta – hur går vi vidare?

Fortsätt läsa Kollegialt lärande i praktiken

Kahoot för nybörjare

Här följer ett konkret tips på ett roligt och användbart verktyg i undervisningen, Kahoot. Har du inte spelat Kahoot tidigare, så kan det bäst förklaras genom att säga att det är en interaktiv frågesport. Du som pedagog har möjlighet att skapa frågor och svarsalternativ och där sedan eleverna kopplar upp sig mot spelet via sin mobil, dator eller surfplatta, och spelar tillsammans. Givetvis kan även eleverna ha egna Kahoot-konton och skapa frågesporter åt varandra.

Så hur fungerar det då? Är det svårt? Vad tycker eleverna? Här kommer en steg-för-steg beskrivning som kan vara till hjälp om du vill skapa ett Kahoot-konto och använda Kahoot i din undervisning. Fortsätt läsa Kahoot för nybörjare

Flippat lärande – vänd på tanken!

Ja vad är egentligen ett flippat klassrum? Vad betyder det att man jobbar flippat? Handlar det bara om att man ska spela in flippar och låta eleverna titta hemma? Vad skiljer det i så fall från undervisningen då man låter eleverna läsa en text i textboken hemma? Kan det verkligen gynna elevernas språkutveckling att sluta läsa texter? Vad gör du på dina lektioner- låter du eleverna göra lite vad de vill på lektionen eftersom du inte har några genomgångar? Tar det inte massa extra tid att spela in alla flippar?

Det Flippade Klassrummet är inte en metod. Det är inte ett nytt sätt att undervisa. Men det är ett annat sätt att tänka jämfört med den traditionella katederundervisningen. Att sätta kunskapandet i fokus – eleverna i fokus – istället för att utgå från att det är läraren som ska leverera information på lektionen och eleverna bara vara mottagare. Det handlar om delaktighet. Det handlar om att skapa ett klassrum där läraren ges tid och möjlighet att möta varje elev, att låta eleverna lära av och med varandra. Det handlar inte så mycket om att flippa klassrummet som att flippa tanken. Fortsätt läsa Flippat lärande – vänd på tanken!