Av Mattias Hoffert, avdelningschef för forskning och utveckling

Barn- och ungdomsförvaltningens ställningstagande för en tillgänglig lärmiljö är en riktning för förskolors och skolors systematiska arbete med att aktivt arbeta med att identifiera och undanröja hinder. Detta genom att åtgärda, utveckla och förbättra lärmiljön, så att varje barn och elev kan utvecklas så långt som möjligt, utifrån målen för utbildningen, på sin förskola/skola.


Medverkar i filmen gör personal från våra kärnverksamheter som ger exempel på hur de arbetar med att öka tillgängligheten i utbildningen och lärmiljön. Medverkar gör också förvaltningschef, avdelningschef för kvalitetsavdelningen och avdelningschef för forskning och utveckling.


Kommentera