Under Barnrättsveckan har barn och elever på förskolor och skolor runt om i Halmstads kommun synliggjort sina röster på olika sätt. Bland annat genom “Tusen lyktor”.

Tusen lyktor är en landsomfattande ljusmanifestation där barn målar lyktor för att synliggöra varje barns röst. I år genomfördes manifestationen på förskolorna och skolorna istället för som tidigare år på Stora Torg.

De fick en fråga som de kunde arbeta kring: Om du fick vara med och bestämma, vad skulle du vilja ändra på? I förskolan? I skolan? I Halmstad?

I denna film kan ni se barns och elevers bidrag till detta. Tack till alla barn, elever och pedagoger som arbetat med dessa viktiga frågor!


Written by 

Kommentera