Blogg

Sex barn, flickor och pojkar i idrottskläder

Hitta information om arbetet med elevers hälsa och välmående

Dans på schemat och aktiva raster. Främja likabehandling. Hälsa för lärande. Och Skapa trygghet för lärande – samlad kunskap om vad som verkligen fungerar. Skolverket har… Läs mer

Ryggar av sittande publik, i bakgrunden en man framför en Power point-bild

”Använd hela klassrummet när du möblerar – du kan göra mycket med ingenting”

Tidigare i våras föreläste den amerikanske arkitekten Peter C Lippman på Kärnhuset. Det blev en uppskattad föreläsning kring moderna lärandemiljöer och aktivitetsbaserade platser. Peter C Lippmans… Läs mer