BUF:s huvudprocesser

Målbild för utveckling och arbete inom barn- och ungdomsförvaltningen

Att fastställa mål är ett sätt att kanalisera vår energi mot en önskvärd riktning. Har vi hela tiden målen för ögonen är det lättare att hålla kursen.

Målbild och huvudprocesser visar riktningen för vårt arbete där barn, elever och lärandet är i fokus. I alla våra verksamheter inom Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar all personal för en ökad måluppfyllelse, en ökad likvärdighet och en värdegrund som utgår från att alla kan.

Utgångspunkten i förskole- och skolutveckling är lokala processer utifrån resultat och analys och tillsammans arbetar vi med en gemensam utvecklingsinriktning genom våra fem huvudprocesser:

  • Språk och kommunikation – Med fokus på språk i alla ämnen
  • Utvecklad undervisning/synligt lärande – Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, att dela och lära tillsammans
  • IKT i lärandet – Digitala kompetenser i alla barns och elevers lärprocesser
  • Värdegrund – Allas rätt att få vara individ i ett socialt sammanhang
  • Barn/elever i behov av särskilt stöd & barn/elever i behov av utmaningar – Barn/elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt

Processen

Arbetet med huvudprocesserna är ett långsiktigt och kontinuerligt utvecklingsarbete.

Målbilden arbetades fram under 2013-14 vid gemensamma chefsdagar, i barn- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp och inom skolområdenas ledningsgrupper. Nuläget och ett övergripande mål för verksamheten ledde fram till målbilden.

Under hösten 2014 kommer det systematiska kvalitetsarbetet utmynna i en verksamhetsrapport per skola. Verksamhetsrapporten synliggör kunskaps- och värdegrundsresultat. Analysen av dessa resultat leder till utvecklingsåtgärder för respektive skola.

Grundsärskolans och förskolans verksamhetsrapporter kommer att färdigställas under hösten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s