Sex barn, flickor och pojkar i idrottskläder

Hitta information om arbetet med elevers hälsa och välmående

Dans på schemat och aktiva raster. Främja likabehandling. Hälsa för lärande. Och Skapa trygghet för lärande – samlad kunskap om vad som verkligen fungerar. Skolverket har… Läs mer

”Nästa läsår ser vi förhoppningsvis fler medvetna val och fler behöriga lärare i SvA”

Den särskilda insatsen kring att utveckla undervisning och organisation av svenska som andraspråk har pågått sedan 2018.  Imorgon tisdag startar implementeringen.­— Samtliga rektorer kommer få delta… Läs mer