Sex barn, flickor och pojkar i idrottskläder

Hitta information om arbetet med elevers hälsa och välmående

Dans på schemat och aktiva raster. Främja likabehandling. Hälsa för lärande. Och Skapa trygghet för lärande – samlad kunskap om vad som verkligen fungerar. Skolverket har… Läs mer