Therese och Sanna sökte och fick pengar för stöd av digitalisering. Det kommer dom använda till en digital teckenkurs på Lärportalen.

Therese Olsson Eriksson (hörselpedagog) och Sanna Björk (logoped) arbetar i Halmstads kommun. De har nu fått medel för att göra en digital teckenkurs, som dom tänker publicera på Pedagog Halmstads lärportal.
– Vi sökte pengar för detta via fonden för verksamhetsutveckling för stöd av digitalisering. En stor utmaning blir att nå ut till alla som har nytta av detta, säger Sanna Björk, logoped.

Vi ber Sanna och Therese att beskriva sitt projekt lite kort.
Vi ska i projektet skapa en digital teckenkurs som kan utnyttjas av alla som är intresserade av att lära sig tecken (TSS/TAKK)*. Det kan vara personal inom förskola eller skola, daglig verksamhet, personliga assistenter eller annan personal som möter individer som använder TSS eller teckenspråk. Det kan också vara personal inom verksamheter där man har mycket kontakt med människor, som socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller inom polisen. Samt anhöriga eller till exempel någon som har en kollega eller anställd som använder tecken.

Berätta om stödet ni har fått
Vi har fått stöd från Fonden för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Vi såg en ”blänkare” på Intranätet kring fonden och bestämde oss för att söka pengar för att kunna genomföra projektet.

Vad är det ni vill göra?
Vi vill göra en digital utbildning i tecken där alla som är intresserade kan ta del av ett väl uttänkt och pedagogiskt material och själva eller tillsammans med andra lära sig tecken när de önskar. Utbildningen kommer att läggas upp på Lärportalen Pedagog Halmstad där alla kan skapa sig ett gratis användarkonto.

Vi vill gärna kunna visa på goda exempel från verksamheter där man använder tecken. Vi vill också göra digitalt och utskrivbart material som går att använda i verksamheterna som teckenspel, kommunikationskartor och teckensånger.

Varför är detta viktigt?
Tecken används som en förstärkning till talet eller som ett alternativt kommunikationssätt. Tecken som används inom TSS/TAKK är lånade från det svenska teckenspråket och grundläggande kunskaper inom tecken ger därför möjligheter att på en grundläggande nivå kunna kommunicera med personer som talar svenskt teckenspråk.

Vår förhoppning är att projektet ska bidra till en ökad inkludering av personer som tecknar då fler i personens omgivning har möjlighet att skaffa sig kunskaper i tecken. Detta ökar delaktigheten i samhället och motverkar diskriminering. En tillgänglig kommunikativ miljö ökar kvaliteten inom alla verksamheter och bidrar till en ökad delaktighet hos både brukare och anställda.

Vilka utmaningar ser ni?
Den största utmaningen tror vi kommer att vara att nå ut till alla som skulle kunna ha nytta av kursen. Just nu brottas vi kring planering av kursens upplägg och innehåll. Det är inte lätt att välja ut lagom många tecken som ska vara relevanta för många. Vi vänder och vrider också på hur upplägget ska se ut så att det ska vara enkelt och tilltalande att navigera i kursen. Klurigt men roligt!

När planerar ni ha detta klart?
Vi hoppas kunna provköra kursen med testgrupper under hösten (2022) och sedan lansera kursen brett under vintern.

Söker testpersoner
Sanna och Therese ser gärna att intresserade kan höra av sig om de vill vara testpersoner. Eller om man vill visa upp sin verksamhet som ett gott exempel.

Kontakt:
Sanna Björk
Therese Olsson Eriksson

* TSS: Tecken som stöd (TSS) använder samma tecken som finns i svenska teckenspråket. TSS är inget eget språk utan ett sätt att stödja avläsning av talad svenska. 

* TAKK: Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation som också lånar tecken från teckenspråket.

Written by 

Kommentera