Begreppa (tidigare Studiestöd på modersmål) är baserat på flertalet inlästa läromedel som Inläsningstjänst erbjuder. Tjänsten består av två delar.


Begreppaguider – muntlig studiehandledning

Begreppaguiderna ger eleven ett inläst studiestöd på olika språk (arabiska, dari, somaliska och tigrinja) i läromedlet klassen jobbar med, kapitel för kapitel, moment för moment. Samma bok har studiestöd på flera språk – arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Inför varje kapitel (som är inläst på svenska) får eleven studiestöd på sitt modersmål.

Det går att söka på böcker med studiestöd i Inläsningstjänsts app eller på deras webbsida (för att logga in i appen eller på webbsidan se sidan om ILT – Inläsningsstjänst på denna webbplats).


Begreppafilmer – filmer för alla

Till Begreppa finns det även filmer – korta filmer som förklarar nyckelbegrepp inom olika ämnen och områden på de ovan nämnda språken (samt även på svenska och engelska). Även textning kan fås på de olika språken.

Begreppafilmerna nås genom att vara inloggad med sitt ILT-konto på webbsidan, ej i appen.

Olika kategorier av Begreppafilmer

Välj valfritt språk för uppläsning och textning

Fördjupning

Efter att ha sett en Begreppafilm finns det möjlighet till ytterligare fördjupning i ämnet. Dels genom att besvara en quiz om filmen, dels genom att klicka på Fördjupning för att komma direkt till kapitel i olika läromedel som behandlar det särskilda området inom ämnet.

Klicka på önskat läromedel för att fördjupa dig inom området

Film om Begreppa

Begreppa förklarar centralt innehåll, se här.