Main Menu

Clarify innehåller ca 700 högkvalitativa ordböcker på 30 olika språk. Det går att översätta mellan många av de olika språken och det ges förklaringar till orden. Clarify fungerar på alla olika plattformar som PC, Mac, smarta telefoner, lärplattor och webbläsare. Det ligger även som ett tillägg när du är inloggad i webbläsaren Google Chrome med din kommunadress (halmstad.se eller edu.halmstad.se).

Skapa ett konto till Clarify

  1. Gå in på webbsidanhttps://www.clarifylanguage.com/. Klicka på Register. Om du redan har ett konto klickar du på Sign in. Du kan även starta Clarify-appen eller klicka på Clarify-tillägget i din Chromeläsare för att registrera dig eller logga in.

2. Registrera dig med din edu.halmstad.se-adress om du är elev eller din halmstad.se-adress om du är lärare. Välj ett eget valfritt lösenord. Klicka på Register.


3. Välj ditt förstaspråk under första rutan Select from language , dvs. det språk som du oftast vill översätta ifrån. Välj därefter det eller de språk som du vill översätt till under den andra rutan Select to language. Du kan välja ett eller flera. Detta kan sedan ändras i dina inställningar.


4. Verifiera ditt konto via länken du får skickat till din registrerade e-postadress. Klart!

OBS! Bekräftelsemejlet från Clarify hamnar ofta i skräpkorgen, så ofta måste du gå in där för att bekräfta kontot.

%d bloggare gillar detta: