När du skapat ett prov och det är dags att genomföra det med eleverna klickar du på Provlista i övre menyn. Du ser då de prov du skapat. Om någon kollega delat ett prov med dig hittar du dem lite längre ner.


I provlistan finns ett antal kolumner:

 • Provnamn – här ser du dina prov med det senast skapade överst.
 • Provnyckel – den kod du lämnar ut till eleverna
  • klickar du på koden kan du förhandsgranska provet
  • bredvid koden finns alternativet kopiera (om du för muspekaren dit)
  • eller alternativet förstora för att visa koden på storbild för eleverna
 • Skapat – Datum för när provet skapades
 • Status – här visas om elevsvar är avidentifierade och vilket säkerhetsläge som provet har
  • Agenten – Syns det en liten figur är svaren avidentifierade (anonyma)
  • Röd jordglob = högsäkerhetsläge
  • Gul jordglob = tillåt webbläsare men föredra högsäkerhetsläge
  • Grön jordglob = tillåt valfri webbläsare
 • Åtgärder
  • Ögat – här kommer du åt övervakning och resultat
  • Pilarna – Här finns de individuell provnycklarna (de hittar du även i övervakningsvyn)
  • Kugghjulen – här kan du redigera och ändra inställningarna i provet för alla
 • Öppet för insläpp – visar om provet är öppet för eleverna att börja skriva

De tre prickarna – visar alternativen:

 • Radera/arkivera
 • Markera provet med färg
 • Duplicera provet
 • Generera ny provnyckel
 • Ge annan lärare access
 • Flytta till grupp

Innan du öppnar provet

Ge annan lärare access – Den lärare/person som eventuellt ska var provvakt behöver du ge access till ditt prov. För att du ska kunna hitta läraren i listan måste den läraren/personen har registrerat sig som lärare på skolan.

Ge eleverna provnyckeln – Detta gör att eleverna kan hitta provet och göra sig redo. Provsidan laddas då, och eventuellt säkerhetsläge startar, men inte själva provet. Eleverna hamnar i en väntskärm tills du som lärare väljer att öppna provet för insläpp. Detta innebär att du kan lämna ut provnyckeln en liten stund innan provet ska starta, för att eleverna som kommer i god tid ska få möjlighet att göra sig redo och se så att allt fungerar.

Gör individuella inställningar till de elever som behöver det.

Slå på systemmotifieringar – Klicka på klockan uppe i höger hörn i övervakningsvyn (den ska vara helt fylld inte bara kontur när det är påslaget)

Öppna provet.


Att övervaka ett prov och hantera resultaten

Under provet har du som lärare tillgång till en övervakningsvy där du kan följa eleverna och se så att alla har kommit igång. Efter provet går du som lärare in på resultatvyn där du kan välja hur du vill hantera elevernas texter, exempelvis genom enkel utskrift eller export till Google Drive eller OneDrive.

Filmer


Chatta med eleverna under provet

Lärare kan chatta med eleverna under provet i övervakningsvyn ifall det är någon information man vill lämna ut den vägen.

Eleven kan också skicka meddelanden som läraren får, förutsatt att läraren befinner sig i övervakningsvyn.

Meddelandena som skickas sparas inte utan kommunikationen sker i realtid och kräver att båda parterna är aktiva just då.