1. Klicka på Nytt prov i övre menylisten.
  2. Namnge ditt prov under Skapa nytt prov.

3. Under Provfrågor väljer du det tillvägagångssätt som motsvarar genomförandet av provet av följande alternativ:

  • Inga digitala provfrågor – om eleverna ska få frågor muntligt eller på papper vid sidan om
  • Använd pdf – lägg t ex till pdf under Hjälpmedel
  • Skriv provfrågor – du skriver frågorna i exam.net eller klistrar in dem från ex Word.

4. Elevinformation – här bockar du för den information som du vill att eleven ska uppge.


Här väljer du också om svaren ska vara avidentifierade, som vid Nationella proven.


5. Under Elevyta kan du ställa in de resurser som eleverna ska ha tillgång till. Det du gör här aktiveras för alla elever, om du ska göra individuella inställningar för elev görs det när provet ska genomföras.
Under menyerna Hjälpmedel, Ljudfiler, Ämnesverktyg och Externa resurser finns flera val.

6. Det finns tre säkerhetslägen som du kan välja på under Säkerhet

  • Kräv högsäkerhetsläge – det som används vid bland annat nationella prov och som kräver appen Exam.net på ChromeBook eller iPad.
  • Tillåt webbläsare men föredra högsäkerhetsläge om man inte har appen installerad på sin enhet.
  • Tillåt alla webbläsare – tillåter att provet öppnas i valfri webbläsare.

Om eleven under provet råkar låsa provet kan du ställa in vad som ska ske under Inställning för det lägre säkerhetsläget.

7. Klicka på Skapa prov.