InPrint 3 är ett bild- och symbolhanteringsprogram för Windows. I InPrint kan du skapa material för utskrift som t.ex. kort, scheman, pekkartor, arbetsblad, veckobrev, instruktioner, sociala berättelser mm.

I InPrint ingår ca 14000 Widgitsymboler samt 4000 andra bilder. Det går även enkelt att lägga till egna bilder och foton.

Vi har också tillgång till bildbasen Ritade tecken. För installation av Ritade tecken kontaktar ni IT-service.

Installera InPrint

InPrint finns tillgängligt till alla lärare och pedagoger inom BUF i Halmstad. För att installera programmet går du till Software center på din dator. Leta upp Communicate InPrint i programutbudet (Applications) och klicka på Install. Installationen tar ca 10 minuter.

Komma igång med InPrint

Denna lathund till InPrint går igenom de viktigaste funktionerna i programmet. Önskar din skola eller förskola utbildning i programmet, kan ni be om stöd från Resurscentrum Kärnhuset.