Loops är ett läromedel för grundskolan, men också ett verktyg där lärare själva kan bygga undervisningsmaterial. Loops riktar sig i första hand till årskurs 4-9. I Loops får eleverna en översikt över sitt lärande. Kunskap ligger utlagt på en karta i stället för i böcker och på sidor. Denna karta kan skapa förståelse för helheten, vart vi är på väg och varför. Nya loopar skapas dagligen av ett community av pedagoger. Du kan skapa egna loopar från grunden, bygga på andras, eller undervisa med färdiga loopar från biblioteket.

Alla Halmstads kommuns grundskolor har tillgång till Loops.


Skapa konto

Skapa konto och få inloggningsuppgifter för din klass genom att kontakta på e-post sanaz.fritz@loopseducation.com eller telefon 070-9258579. Logga in på sidan loops.education.


Filmer och länkar