Office Lens är en iOS/iPadOS-app från Microsoft som du kan använda till att bl.a ta ett kort på en text och få denna text uppläst direkt i appen. Alla som har ett Microsoft-konto kan installera och använda appen utan någon extrakostnad. I Halmstad använder vi den vanliga inloggningen till Office 365. Appen kan laddas ner från App Store och finns även utskjuten i vår Apps@Work.

Appen innehåller en s.k. avancerad läsare som du direkt kan öppna din bild i. Du kan också välja att dela din bild till t.ex. Word eller OneNote inifrån appen och få ut redigerbar text som du kan bearbeta i Word- eller OneNote-appen, alternativt på en dator.


Gör så här

  1. Logga in i appen med ditt Office 365-konto. Öppna appen och ta ett kort på den text du vill kunna få uppläst. Försök att få till en bra skärpa i bilden.

2. Beskär vid behov ditt foto något genom att dra i de olika draghörnen.

3. Efter att du har beskurit bilden klickar du på den röda klar-knappen längst ner till höger.

4. Nu kan du välja hur du vill exportera din bild. Om du väljer Word, så öppnas den som en redigerbart textdokument inuti Word (det sker en ocr-bearbetning av texten). Här väljs emellertid att öppna den i Avancerad läsare, så att jag kan få texten uppläst direkt.

5. Texten öppnas nu i den avancerade läsaren. Uppspelningen av texten startas genom att klicka på play-knappen. Om du vill reglera talhastigheten gör du det med högtalar-knappen till höger. Du kan även ändra textstorleken (genom bokstavs-knappen till vänster) samt ändra bakgrundsfärg, så att den bli enklare att läsa för dig. Texten markeras ord för ord, medan den läses upp.


Instruktionsfilm