Innehåll


Polyglutt ikon

I Halmstads kommun har vi tillgång till de digitala litteraturresurserna Polyglutt förskola och Polylino skola (åk F-3).

Polyglutt innehåller tusentals bläddningsbara bilderböcker och kapitelböcker. Många böcker är inlästa på upp till 56 olika språk. Detta innebär att barn och elever med annat modersmål än svenska också kan få böcker upplästa på just sitt modersmål och får möjlighet att utveckla sitt eget modersmål, det svenska språket och kan på så sätt vara med i t.ex. boksamtal kring olika böcker.

Kort fakta om Polyglutt

 • Bilderböcker, faktaböcker, lättlästa böcker och kapitelböcker på upp till 56 olika modersmål
 • TAKK- och teckenspråksfilmer
 • Skapa egna bokhyllor anpassade till din undervisning
 • En lärarhandledning med bland annat tips på lektionsplanering ingår
 • Sätt bokmärken på valfritt uppslag i en bok
 • Skapa unika QR-koder till alla böcker
 • Textmedföljning
 • Läs först och lyssna sedan – läslyssna

För dessa gäller avtalet

 • Alla barn och all personal i förskolan
 • Personal i grundskolans årskurser F-3
 • Alla elever i åk F-3 (egna konton)
 • Alla elever i grundsärskolan
 • Alla elever i gymnaiesärskolan
 • Alla skolbibliotekarier
 • Alla kommunbibliotekarier i samverkan med förskolans personal


Gör så här för att komma igång

 • Polyglutts böcker läser du enklast genom Polyglutt-appen (finns som både iOS/iPadOS- och Android-app. Appen finns i Apps@Work.
 • Det går även att få tillgång till Polyglutt via ILT Inläsningstjänsts webbplats för att läsa böckerna i webbläsaren.
 • Logga in via Google-knappen. Skriv in din halmstad.se-adress. Eleverna väljer samma inloggningssätt och anger sin edu.halmstad.se-adress. Följ anvisningarna kring Halmstads kommuns inloggning (Skynet).
Logga in på Polyglutt
Logga in med Google-knappen

Home Access

Fram till den 31 oktober 2021 får vi testa på tilläggstjänsten Home Access som ger barn och vårdnadshavare i förskolan tillgång till Polyglutt i hemmet. I nuläget har vi tillgång till ett gemensamt konto till alla vårdnadshavare använder sig av. Det är viktigt att de inte lägger till en ny profil eller ändrar lösenordet.

PDF:en nedan (som endast personal i Halmstads kommun kan komma åt) kan ni som pedagoger dela med er förskolas barns vårdnadshavare. Den innehåller användarnamn och lösenord samt information om tjänsten.

Egna konton till vårdnadshavare

Under vårterminen 2021 får vi även prova på en utökning av Home Access med möjlighet att skapa egna konton till vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna har egna konton kan man från förskolan t.ex. dela en särskild bok direkt till hemmet, så att barnen kan läsa samma bok hemma. Önskar ni separata konton för vårdnadshavarna fyll i nedanstående Excelark med e-postadress etc för vårdnadshavarna och skicka till johanna.kristensson@halmstad.se.


Support och utbildning

ILT Akademi kan du få snabb hjälp, olika tips och annan inspiration kring användningen av Polyglutt. Vi kan även få utbildning via ILT. Detta ingår i vårt abonnemang.

För mer specifika frågor kring konton, utbildning etc. kan du alltid kontakta johanna.kristensson@halmstad.se (Resurscentrum Kärnhuset).