I animerade filmer får eleverna genomgångar av de olika kursmomenten i olika ämnen. Filmerna kan till exempel användas för att eleverna ska skaffa sig förförståelse inför en lektion, som gemensam inledning av ett avsnitt eller som repetition efter genomgång.

En viktig funktion i läromedlet är möjligheten att välja språk för tal och textremsa – svenska, engelska, finska, arabiska, dari, somaliska eller tigrinska. Kommande språk är thailändska, polska, tyska, spanska och franska. Genom att kombinera till exempel arabiskt tal med svensk text får nyanlända elever språkträning samtidigt som de skaffar sig ämneskunskaper. För närvarande är detta möjligt i ämnena matematik, fysik, biologi och kemi.


Hur kan studi.se användas?

Läraren kan följa om eleverna har varit aktiva i verktyget och sett filmerna. Filmvisningen kan även följas upp med ett quiz för att kontrollera elevernas kunskaper. Grönt, gult, rött ljus signalerar elevernas resultat. Alla lärare har exakt samma funktioner och kommer åt samma uppgifter och klasser. Man kan se utdelade uppgifter, både av sig själv och av kollegor.


Målgrupp

Studi.se riktar sig i första hand till elever i årskurs 7-9 då de baseras på centrala innehållet i dessa årskurser, men det kan och får även användas för elever i åk 4-6 i hela Halmstads kommun.


Om du är ny lärare eller elev

Om du är ny lärare eller elev i kommunen är det inte säkert att du har en inloggning till Studi. Detta kan du enkelt skapa själv via studi.se genom att klicka på Testa Studi. Skapa ett konto via Google-knappen och ange din halmstad.se-adress (om du är lärare) eller edu.halmstad.se-adress (om du är elev). Använd INGA privata Gmailadresser! När du har skapat ditt konto måste en lärarkollega godkänna dig under Lärardelen inuti Studi.


Studis lektioner länkade till de vanligaste skolböckerna

Studi håller på att gå igenom de vanligaste skolböckerna för att skapa länkar mellan dessa och deras animerade lektioner. På så sätt kan du som lärare använda din ordinarie planering och använda Studi som komplement.Kika in på books.studi.se.


Support från Studi

På alla sidor på Studi har du möjlighet att få support. Både som elev och lärare. Klicka bara på den gröna chattsymbolen och skriv in din fråga. De svara väldigt snabbt, men kan i rådande läge vara väldigt hårt belastade.

Studi kommer dessutom ta fram ett schema för webinarier för att kunna ge support under denna tid. Det går även att be dem om ett specialbeställt webinarium till just din skola.Logga in på Studi

 1. Gå in på studi.se i din webbläsare på en dator, smart enhet (platta eller telefon) eller Chromebook.
 2. Klicka på Logga in högst upp till höger på sidan.
 3. För att logga in klickar du på Google-knappen. Läraren använder sin halmstad.se-adress och vanliga lösenord. Elever använder sin edu.halmstad.se-adress och vanliga lösenord.

Dela ut uppgifter till eleverna

I Studi finns det för lärare två delar – Elevdelen och Lärardelen. Om du vill kunna dela ut uppgifter till eleverna går det att göra på två sätt.

 1. Via en länk. Läraren går till valfri film och kopierar webbadressen. Denna kan klistras in i t.ex. Microsoft Teams som ett inlägg eller i ett mejl.
 2. Via delningsverktyget inne i Studi. Använd detta för att kunna få statistik över eleverna och kunna följa deras progression.

Dela via delningsverktyget i Studi

 • Gå in på filmen som du vill dela.
 • Klicka på Dela ut uppgift.
 • Välj nu om filmen och quizen ska delas ut till en hel klass, en särskild grupp (som är skapad sedan tidigare) eller till enskilda elever.
 • Sätt ett datum för senaste inlämning.
 • Skriv en (valfri) kommentar och klicka därefter på Spara.
 • Under rubriken Uppgifter i Lärardelen kommer statistik och resultat visas för samtliga elever som filmen är delad till.

Tips! Filmer om corona, pandemier och epidemier

På Studi finns det just nu två stycken nyproducerade filmer om corona, pandemier och epidemier.