Alla enheter med iPadOS och iOS innehåller inbyggd talsyntes på 27 olika språk. Denna talsyntes läser upp text som är markerad. Innan detta fungerar måste du slå på funktionen Läs upp markering i dina inställningar.


Inställningar för att aktivera talsyntes

  1. Gå in i Inställningsappen


2. Klicka på Hjälpmedel3. Klicka därefter på Talat innehåll.


4. Under Talat innehåll ser du till att knappen Läs upp markering är påslagen. När denna knapp är aktiverad kan all text som du kan markera bli uppläst med den inbyggda talsyntesen.
Det finns en språkigenkänningsfunktion, så text som är markerad på annat språk, t.ex. engelska, tyska eller franska, kommer att läsas upp med adekvat språk. OBS! Det är ingen översättningsfunktion utan texter läses upp på rätt språk. Dvs. markerar du en spansk text kommer talsyntesen läsa upp texten på spanska.

Ställ även in önskad uppläsningshastighet genom att dra i reglaget vid Uppläsningshastighet.


  1. 5. I nästa inställning gäller det att välja och ladda ner röster som du föredrar. Om du inte väljer och laddar ner röst kommer talsyntesen använda en “förvald röst” av lägre kvalitet. Bättre röster måste man ladda ner manuellt, men det är en stark rekommendation att man gör detta i de språk man tänker använda.
    Välj alltid en “förbättrad” röst. Det är en markant kvalitetsskillnad mellan den förvalda rösten och den förbättrade rösten. Nedladdning av röst sker via wifi.

  1. 6. När du har laddat ner mer högkvalitativa röster på de språk du vill kunna få text uppläst så markerar du texten du vill ha uppläst, t.ex. text från webbsidor eller textdokument och klickar på Läs upp i popup-menyn som visas.