1. Medarbetare skyldig att anmäla till rektor

Om du som arbetar som personal i förskola och skola får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier i samband med verksamheten, är du skyldig att anmäla det inom 24 timmar till rektorn. Anmälan gör du enligt förskolans/skolans egna rutiner.

2. Rektor skyldig att anmäla till huvudman

Om du som rektor får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier i samband med verksamheten är du skyldig enligt anmälningsplikten att anmäla det till huvudmannen inom en vecka via länkarna nedan. Du kan delegera till medarbetare som gör anmälan (länk till intranätet).

3. Påbörja utredning

Så fort du får kännedom om att ett barn/elev anses ha blivit utsatt för kränkning, trakasserier eller diskriminering och har anmält det enligt ovan, är du skyldig att påbörja en utredning (länk till intranätet). Det krävs inga bevis för att påbörja en utredning. Skyldigheten att utreda börjar gälla redan vid första tillfället och är oberoende av om det fanns en avsikt att kränka eller inte.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Varje år ska alla förskolor och skolor upprätta en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ett aktivt likabehandlingsarbete och levande värdegrundsarbete skapar en trygg förskola och skola för alla barn. Genom att dokumentera detta arbete i en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska vi säkerställa att inget barn och ingen elev riskerar att bli utsatt för någon form av kränkning.

Se mall och ytterligare anvisningar på intranätet.