I mars bjöds rektorer och pedagoger in till ett torg med fokus på tillgängliga lärmiljöer och mer specifikt särskild undervisningsgrupp och flex. Under en eftermiddag fick deltagarna ta del av både föreläsningar, workshop och utställningar med Komtek, Datastudion, Naturskolan och utvecklare specialidrott. Alla med syfte att ta del av inspiration, information och kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Lärarna Caroline och Marie, från Östergårdsskolan, berättade om sin SUND- verksamhet, deras framgångsfaktorer och utmaningar – en föreläsning som uppskattades mycket av publiken. Maria Olsson och Azra Vodenicarevic, utvecklare med inriktning elevhälsa tog med deltagarna på en busstur genom arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd – en föreläsning som getts tidigare och som önskats i repris. Närvarade gjorde också Linda Sandell och Christina Duvhammar från SPSM som berättade om stödmaterialet för ”Utredning av en elevs behov av särskilt stöd”. Och Anna Wide från Skolinspektionen berättade om ”Särskild undervisningsgrupp, delaktighet och tillgänglighet” med utgångspunkt i Skolinspektionens utredningar. 

Torgens program utgår från de behov som verksamheterna identifierat och uttryckt i sina lokala utvecklingsplaner och vid kvalitetsdialoger. För skolans del har Särskild undervisningsgrupp och Flex prioriterats för läsåret 2022/2023.

Citat från torgets exit-tickets:

”Mycket nytt, tyckte innan att vi hade bra koll på extra anpassningar, men nu vet jag inte ………..givande”

”Organisation för att kartläggningar och bedömningar kan göras i samverkan.”

 ”Viktigt att utvärdera kontinuerligt. Sund: Kräver en väl organiserad struktur och pengar. Ledning o stimulans: utvärderingsbara extra anpassningar i förhållande till måluppfyllelse”


Text: Emma Hagström och Erica Eklöf

Foto: Stefan Thorvaldsson

Written by 

Kommentera