11
Augusti2021
Undervisar du matematik? Uppstartsutbildning i Matteappen, grundläggandeDu som undervisar i matematik i någon av Halmstads kommuns grundskolor får nu möjlighet att delta i en uppstartsutbildning i Matteappen. Den vänder sig till dig som inte använt Matteappen tidigare. Våra lärare Björn Amorin på Furlundsskolan, och Elin Sandström på Brunnsåkersskolan, håller i utbildningen tillsammans med Julia från Matteappen.
Utbildningen är digital via Teams men det kommer finnas möjlighet för ca 45 personer att delta på plats i Furulundskolans aula.
Läs mer här

Ingen anmälan krävs för digitalt deltagande.
Deltagande på plats anmäls till Anette Klarén (begränsat antal platser)
09:00-10:00Digitalt via Teams

11
Augusti2021
Undervisar du i matematik? Uppstartsutbildning ”boost”, för dig som redan använder Matteappen Du som undervisar i matematik i någon av Halmstads kommuns grundskolor får nu möjlighet att delta i en uppstartsutbildning i Matteappen. Den vänder sig till dig som redan använt Matteappen tidigare och behöver en liten kom-igång igen. Våra lärare Björn Amorin från Furlundsskolan och Elin Sandström från Brunnsåkersskolan håller i utbildningen tillsammans med Julia från Matteappen.
Utbildningen är digital via Teams men det kommer finnas möjlighet för ca 45 personer att delta på plats i Furulundskolans aula i övrigt digitalt.
Läs mer här

Ingen anmälan krävs för digitalt deltagande.
Deltagande på plats anmäls till Anette Klarén (begränsat antal platser)
10:30-11:30Digitalt via Teams

Hösten2021
Datastudions workshop återkommer i höstDu som är personal i förskola och skola är välkommen att delta i workshop av oss på IT och lärande! Är det något du skulle vilja ha hjälp med utifrån digitala verktyg, program eller våra skolsystem? Är du osäker på hur du ska göra med bilder, texter eller något annat? Delta i en workshop – vi finns tillgängliga vid följande tillfällen i veckan då du kan få hjälp direkt.
Vid nuvarande lokala allmänna råd och en vädjan om att inte upprätta nya fysiska kontakter så genomför vi drop-in workshopen digitalt.
Självklart finns möjlighet till individuell handledning när du väl anslutit till workshopen. Välkommen!
Anmälan: Ingen anmälan! Anslut när du kan och lämna när du måste mellan klockan 15.00-18.00.
Länk till varje workshop hittar du här (intranätet)
15:00-18:00Digitalt via Teams

25
augusti2021
Barbo Westlund – Att främja elevers läsförmåga och läsengagemang!Med utgångspunkt i Polyglutt skolas lärarhandledning får du flera undervisningsförslag på hur du kan främja dina elevers läsförmåga och läsengagemang – oavsett olika bakgrunder och förutsättningar för att lära.
Arrangör: ILT Inläsningstjänst
Anmälan: Anmälan och mer information via denna länk.
15:30-17:00Digitalt

22
september2021
Barbo Westlund – Att främja elevers läsförmåga och läsengagemang!Med utgångspunkt i Polyglutt skolas lärarhandledning får du flera undervisningsförslag på hur du kan främja dina elevers läsförmåga och läsengagemang – oavsett olika bakgrunder och förutsättningar för att lära.
Arrangör: ILT Inläsningstjänst
Anmälan: Anmälan och mer information via denna länk.
15:30-17:00Digitalt

1-2
November2021
LHU-konferensen 2021Halmstad/online 1-2 november
Redan nu kan du boka in datumen för årets stora nationella konferens om lärande för hållbar utveckling. Temat är delaktighet. Konferensen är ett samarbete mellan UHR/Den globala skolan, Halmstad kommun och LHU-nätverket och äger om möjligt rum både på Kattegattgymnasiet i Halmstad och online. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Information: Mer information om konferensen via denna länk
Anmälan: Länk till anmälan publiceras här när den öppnar i höst
Kattegattgymnasiet/Online