Oktober

14
oktober2021
Polyglutt förskolaUnder 45 minuter går vi igenom tjänsten Polyglutt förskola. Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmälan: Anmälan sker via denna länk.
16:00Digitalt
19
oktober2021
Kom igång med MatteappenTa chansen och delta på något av Matteappens kostnadsfria webinars för att lära dig mer om Matteappen och få möjligheten att ställa frågor.
Anmälan: Anmäl dig via denna länk.
09:00-09:45Digitalt
19
oktober2021

Nätverksträff Sva åk 6-9 – Reviderade kursplaner – skillnader svenska och sva, praktiska exempel
Nätverksträffarna i svenska som andraspråk har som syfte är att skapa en arena för kollegialt lärande och ämnesfördjupning samt möjlighet att tillsammans problematisera revideringarna i svenska som andraspråk. Nätverket kommer att ses vid fem tillfällen under läsåret 21/22. Fokus vid dessa tillfällen kommer att vara de reviderade kursplanerna.  För att möjliggöra kompetensutveckling inom svenska som andraspråk riktar sig träffarna till alla som undervisar svenska som andraspråkselever i sv/sva.  Nätverksträffarna kommer bestå av utbyte av erfarenheter, kunskaper och diskussioner tillsammans i basgrupper. Stort fokus kommer att läggas på nätverkande och ett aktivt deltagande.
Anmälan: Länk till anmälan.
14:30-16:30Hörsalen, Kärnhuset
21
oktober2021
Polylino skolaUnder 45 minuter går ILT – Inläsningstjänst igenom tjänsten Polylino skola. Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmälan: Anmälan sker via denna länk.
15:15Digitalt
25
oktober2021
Datastudions workshopDu som är personal i förskola och skola är välkommen att delta i workshop av oss på IT och lärande! Är det något du skulle vilja ha hjälp med utifrån digitala verktyg, program eller våra skolsystem? Är du osäker på hur du ska göra med bilder, texter eller något annat? Delta i en workshop – vi finns tillgängliga vid följande tillfällen då du kan få hjälp direkt.
Vi erbjuder workshop både digitalt via Teams och fysiskt på plats på Kärnhuset, Nässjögatan 6. Delta när du kan och lämna när du måste. Självklart finns möjlighet till individuell handledning om du ansluter digitalt till workshopen. Välkommen!

Anmälan: Ingen anmälan! Anslut när du kan och lämna när du måste mellan klockan 15.00-18.00.
Länk till varje workshop hittar du här (intranätet)
15:00-18:00Digitalt via Teams
eller fysiskt
på Kärnhuset
28
oktober2021
Kom igång med MatteappenTa chansen och delta på något av Matteappens kostnadsfria webinars för att lära dig mer om Matteappen och få möjligheten att ställa frågor.
Anmälan: Anmäl dig via denna länk.
15:15-16:00Digitalt

November

1-2
november2021
Lärande för hållbar utveckling-konferensen (LHU) 2021Halmstad/online 1-2 november
Lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskola och skola innebär bland annat att skapa deltagande undervisningsmetoder, främja kritiskt tänkande, handlingskraft och ämnesövergripande kunskaper kring komplexa lokala och globala frågor. I år fokuserar LHU-konferensen på delaktighet. Dagarna bjuder på både gemensamma föreläsningar, spår för olika yrkeskategorier och pass med valbara workshoppar.

Konferensen är ett samarbete mellan UHR/Den globala skolan, Halmstad kommun och LHU-nätverket och äger rum både på Kattegattgymnasiet i Halmstad och online.
Anmälan och mer information: Länk till anmälan.
Kostnad: Avgiftsfri.
13:00 (1/11) – 12:30 (2/11)Kattegattgymnasiet/Online
3
november2021
Inlästa Läromedel & BegreppaUnder en timme går ILT – Inläsningstjänst igenom tjänsterna Begreppa och Inlästa läromedel. Tyngdpunken kommer att ligga på tjänsten Begreppa men vi kommer även att beröra Inlästa läromedel en del. Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
15:15Digitalt
10
november2021
Polyglutt förskolaUnder 45 minuter går ILT – Inläsningstjänst igenom tjänsten Polyglutt förskola. Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmälan: Anmälan sker via denna länk.
16:00Digitalt
11
november2021
Sanningar och myter om flerspråkighetUniversitetslektor Annika Andersson ger dig en viktig inblick i hur hjärnan fungerar vid (andra-)språkinlärning. Daniel Olvondahl från ILT introducerar Begreppa och ger bra tips om hur man kan arbeta med tjänsten. Föreläsningen är kostnadsfri och sker via Zoom. 
Anmälan och mer information: Länk till anmälan.
15:30Digitalt via Zoom
16
november2021
Nätverksträff Sva åk 1-6 – Reviderade kursplaner – Att undervisa svenska och sva i samma klassrum Nätverksträffarna i svenska som andraspråk har som syfte är att skapa en arena för kollegialt lärande och ämnesfördjupning samt möjlighet att tillsammans problematisera revideringarna i svenska som andraspråk. Nätverket kommer att ses vid fem tillfällen under läsåret 21/22. Fokus vid dessa tillfällen kommer att vara de reviderade kursplanerna.  För att möjliggöra kompetensutveckling inom svenska som andraspråk riktar sig träffarna till alla som undervisar svenska som andraspråkselever i sv/sva.  Nätverksträffarna kommer bestå av utbyte av erfarenheter, kunskaper och diskussioner tillsammans i basgrupper. Stort fokus kommer att läggas på nätverkande och ett aktivt deltagande.
Anmälan: Länk till anmälan.
14:30-16:30Hörsalen, Kärnhuset
16
november2021
Datastudions workshopDu som är personal i förskola och skola är välkommen att delta i workshop av oss på IT och lärande! Är det något du skulle vilja ha hjälp med utifrån digitala verktyg, program eller våra skolsystem? Är du osäker på hur du ska göra med bilder, texter eller något annat? Delta i en workshop – vi finns tillgängliga vid följande tillfällen då du kan få hjälp direkt.
Vi erbjuder workshop både digitalt via Teams och fysiskt på plats på Kärnhuset, Nässjögatan 6. Delta när du kan och lämna när du måste. Självklart finns möjlighet till individuell handledning om du ansluter digitalt till workshopen. Välkommen!

Anmälan: Ingen anmälan! Anslut när du kan och lämna när du måste mellan klockan 15.00-18.00.
Länk till varje workshop hittar du här (intranätet)
15:00-18:00Digitalt via Teams
eller fysiskt
på Kärnhuset
17
november2021
Polylino skolaUnder 45 minuter går ILT – Inläsningstjänst igenom tjänsten Polylino skola. Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmälan: Anmälan via denna länk.
15:15Digitalt
23
november2021
Nätverksträff Sva åk 6-9 – Reviderade kursplaner – Att undervisa svenska och sva i samma klassrum Nätverksträffarna i svenska som andraspråk har som syfte är att skapa en arena för kollegialt lärande och ämnesfördjupning samt möjlighet att tillsammans problematisera revideringarna i svenska som andraspråk. Nätverket kommer att ses vid fem tillfällen under läsåret 21/22. Fokus vid dessa tillfällen kommer att vara de reviderade kursplanerna.  För att möjliggöra kompetensutveckling inom svenska som andraspråk riktar sig träffarna till alla som undervisar svenska som andraspråkselever i sv/sva.  Nätverksträffarna kommer bestå av utbyte av erfarenheter, kunskaper och diskussioner tillsammans i basgrupper. Stort fokus kommer att läggas på nätverkande och ett aktivt deltagande.
Anmälan: Länk till anmälan.
14:30-16:30Hörsalen, Kärnhuset
24
november2021
Datastudions workshop, förmiddagDu som är personal i förskola och skola är välkommen att delta i workshop av oss på IT och lärande! Är det något du skulle vilja ha hjälp med utifrån digitala verktyg, program eller våra skolsystem? Är du osäker på hur du ska göra med bilder, texter eller något annat? Delta i en workshop – vi finns tillgängliga vid följande tillfällen då du kan få hjälp direkt.
Vi erbjuder workshop både digitalt via Teams och fysiskt på plats på Kärnhuset, Nässjögatan 6. Delta när du kan och lämna när du måste. Självklart finns möjlighet till individuell handledning om du ansluter digitalt till workshopen. Välkommen!

Anmälan: Ingen anmälan! Anslut när du kan och lämna när du måste mellan klockan 09.00-12.00.
Länk till varje workshop hittar du här (intranätet)
09:00-12:00Digitalt via Teams
eller fysiskt
på Kärnhuset
25
november2021
Inlästa läromedelUnder 45 minuter går vi igenom tjänsten Inlästa Läromedel. Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmälan: Anmälan sker via denna länk.
15:15Digitalt

December

2
december2021
Inlästa Läromedel & BegreppaUnder en timme går ILT – Inläsningstjänst igenom tjänsterna Begreppa och Inlästa Läromedel. Tyngdpunken kommer att ligga på tjänsten Begreppa men vi kommer även att beröra Inlästa läromedel en del. Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmälan: Anmälan sker via denna länk.
15:15Digitalt
9
december2021
Polyglutt förskolaUnder 45 minuter går ILT – Inläsningstjänst igenom tjänsten Polyglutt förskola. Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmälan: Anmälan via denna länk.
16:00Digitalt
15
december2021
Datastudions workshopDu som är personal i förskola och skola är välkommen att delta i workshop av oss på IT och lärande! Är det något du skulle vilja ha hjälp med utifrån digitala verktyg, program eller våra skolsystem? Är du osäker på hur du ska göra med bilder, texter eller något annat? Delta i en workshop – vi finns tillgängliga vid följande tillfällen då du kan få hjälp direkt.
Vi erbjuder workshop både digitalt via Teams och fysiskt på plats på Kärnhuset, Nässjögatan 6. Delta när du kan och lämna när du måste. Självklart finns möjlighet till individuell handledning om du ansluter digitalt till workshopen. Välkommen!

Anmälan: Ingen anmälan! Anslut när du kan och lämna när du måste mellan klockan 15.00-18.00.
Länk till varje workshop hittar du här (intranätet)
15:00-18:00Digitalt via Teams
eller fysiskt
på Kärnhuset
16
december2021
Polylino skolaUnder 45 minuter går ILT – Inläsningstjänst igenom tjänsten Polylino skola. Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
15:15Digitalt