Januari

25
januari2022
Kan vi tala om rasism i förskolan och skolan?Under våren erbjuder vi fyra tillfällen för att lära och samtala om:
Hur kan vi förstå förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism? Vi kommer också att gå igenom lagstiftning kopplat till Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och vad det innebär att arbeta med aktiva åtgärder. Vilka problem identifierar vi och hur ska vi förstå, analysera och motverka dessa? Här får du möjlighet att lyfta egna exempel och case, vad möter vi i förskolan och skolan idag. Rasism i teori och praktik – att få kunskap om och förstå olika uttryck för rasism, historiskt och nutid.
Hur motverkar vi rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer i praktiken? Vad behöver du i din praktik?

Kursledare: Maria Seger, jämställdhetsutvecklare, Resurscentrum Kärnhuset och Adriana Eriksson, SO-lärare Brunnsåkersskolan
Mer information och anmälan: Klicka här.
13:30-16:00Resurscentrum Kärnhuset
26
januari2022
Inlästa läromedelUnder 45 minuter går ILT – Inläsningstjänst igenom tjänsten Inlästa Läromedel.
Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmälan: Anmäl dig via denna länk
15:15-16:00Digitalt via Zoom
28
januari2022
Grundkurs i barnkonventionenBarnkonventionen är sedan 1 januari 2020 svensk lag. Alla verksamheter som berör barn direkt eller indirekt behöver ha kunskap om att tillämpa barns rättigheter i praktiken. Den här grundkursen ger dig som deltagare förståelse för vad barnkonventionen innebär samt grundläggande kunskap om hur artiklar och grundprinciper i barnkonventionen kan tillämpas i det dagliga arbetet.
Målgrupp: Kursen är gratis för dig som arbetar i Halmstads kommun.
Kursledare: Karin Back, Thomas Karlsson,
Mer information och anmälan: Klicka här.
08:30-12:00Resurscentrum Kärnhuset

Februari

3
februari2022
Grundkurs i barnkonventionenBarnkonventionen är sedan 1 januari 2020 svensk lag. Alla verksamheter som berör barn direkt eller indirekt behöver ha kunskap om att tillämpa barns rättigheter i praktiken. Den här grundkursen ger dig som deltagare förståelse för vad barnkonventionen innebär samt grundläggande kunskap om hur artiklar och grundprinciper i barnkonventionen kan tillämpas i det dagliga arbetet.
Målgrupp: Kursen är gratis för dig som arbetar i Halmstads kommun.
Kursledare: Karin Back (KLF), Thomas Karlsson (UAF), Maria Seger (BUF)
Mer information och anmälan: Klicka här.
13:00-15:30Kulturhuset Najaden
9
februari2022
Polyglutt förskolaUnder 45 minuter går ILT – Inläsgninstjänst igenom tjänsten Polyglutt förskola.
Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmälan: Anmäl dig via denna länk.
16:00-16:45Digitalt via Zoom
14
februari2022
Fördjupningskurs i barnkonsekvensanalys Barnkonventionen ställer krav på oss i Halmstads kommun. Barn har rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem och barnets bästa ska väga tungt i beslutsfattandet. Att göra barnkonsekvensanalyser är ett sätt att integrera ett barnrättsperspektiv i verksamheten och faktiskt lyssna på vad barn själva tycker i en fråga. Den här fördjupningskursen är fördelad på två tillfällen där du får teori och praktiskt öva dig på att göra en barnkonsekvensanalys.
Första träffen ges vi tre olika tillfällen, den 14/2, 15/2 och 16/2. Anmäl dig till ett av dessa tillfällen. Andra träffen ges också vi tre tillfällen, den 20/4, 21/4 och 22/4. Anmäl dig till ett av dessa tillfällen.
Mer information och anmälan: Klicka här.
08:30-12:00 eller
13:00-16:30
Resurscentrum Kärnhuset
16
februari2022
Polylino skolaUnder 45 minuter går ILT – Inläsningstjänst igenom tjänsten Polylino skola.
Syftet är att du efter genomgången skall förstå hur allt fungerar samt hur du kan använda tjänsten i ditt arbete.
Anmälan: Anmäl dig via denna länk.
15:15-16:00Digitalt via Zoom