Små barn i en digital värld – vad säger forskningen? 

Föreläsningarna handlar om vad forskning har visat när det gäller barns skärmanvändning och vad som kan vara viktigt att känna till för att på bästa sätt stödja och uppmuntra barns utveckling och välmående i förhållande till digital teknologi. Se fullständigt program här.

Datum: 9 mars
Målgrupp:  Du som arbetar med barn 0–6 år, med språk- och läsfrämjande och med digitala frågor, inom bibliotek, barnhälsovård och förskola i Halland. Samt chefer och politiker inom området och alla som är intresserade av frågan.
Tid: 14:00-16:30
Plats: Digitalt via Teams.
Anmälan: Via denna länk. (Sista anmälningsdag är den 26 februari)
Arrangör:  Språkstart Halland, Region Hallands lokala nämnder och Länsstyrelsen i Hallands län


Polyglutt skola – webinar

ILT Inläsningstjänst går genom basfunktionerna, berättar om nyheter i tjänsten samt delar med sig av tips och inspiration. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Datum: 10 mars
Tid: 15:00-15:45
Plats: Digital via Zoom
Anmälan: Via denn länk.


Möjligheter för ditt flerspråkiga klassrum – webinar

Gleerups och ILT Inläsningstjänst bjuder nu in dig till webbträff med fokus på hur du skapar nya möjligheter för ditt flerspråkiga klassrum. Vad är det bästa för just dina elever? Är det filmer, inläst tal, läromedelsguider, begreppsordlistor eller annat studiestöd? Du får en presentation av smarta verktyg från ILT för din undervisning och hur dessa fungerar i Gleerups digitala läromedel.

Datum: 23 mars
Tid: 16:30
Plats: Digitalt
Anmälan: Via denna länk.


ILT – Inlästa läromedel – webinar

ILT Inläsningstjänst går genom basfunktionerna, berättar om nyheter i tjänsten samt delar med sig av tips och inspiration. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Datum: 24 mars
Tid: 15:00-15:45
Plats: Digitalt via Zoom.
Anmälan: Via denna länk.


Begreppa och Inlästa läromedel – webinar

ILT Inläsningstjänst går genom basfunktionerna, berättar om nyheter i tjänsten samt delar med sig av tips och inspiration. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Datum: 31 mars
Tid: 15:00-15:45
Plats: Digitalt via Zoom.
Anmälan: Via denna länk.


Lärande möte med forskare, lärare och elever i projektet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan

FDLIS har pågått i tre år, och projektet går mot sitt slut. För att dela resultaten, erfarenheterna och kunskapen som vuxit fram under projektet bjuder FDLIS in till en avslutande konferens i form av ett lärande möte. Föreläsningar och workshoppar med lärare, forskare och elever står på agendan – lärandet sker tillsammans.

Datum: 28 april
Plats: Digital konferens. Du som anmält dig kommer att få ett mejl (e-post) med en inbjudan och länk till det digitala konferensrummet skickad till dig några dagar före konferensen, senast den 26 mars.
Tid: 09:00-15:00
Målgrupp: All personal i skolan
Anmälan: Anmälan och mer information om dagens program hittar du här.
Arrangör: RUC


Möjligheter för ditt flerspråkiga klassrum – webinar

Gleerups och ILT Inläsningstjänst bjuder nu in dig till webbträff med fokus på hur du skapar nya möjligheter för ditt flerspråkiga klassrum. Vad är det bästa för just dina elever? Är det filmer, inläst tal, läromedelsguider, begreppsordlistor eller annat studiestöd? Du får en presentation av smarta verktyg från ILT för din undervisning och hur dessa fungerar i Gleerups digitala läromedel.

Datum: 5 maj
Tid: 16:30
Plats: Digitalt
Anmälan: Via denna länk.


Workshop Datastudion

Du som är personal i förskola och skola är välkommen på workshop på Datastudion! Här kan du få hjälp med det du behöver inom IKT, till exempel Lärplattform Halmstad, Outlook e-post, Windows, Office, Skype, GreenScreen, 3D-printing, programmering, lärplattor eller andra verktyg som förskolan eller skolan använder.

Är det något du skulle vilja ha hjälp med? Är du osäker på hur du ska göra med bilder, texter eller något annat? Kom till en workshop – vi finns tillgängliga vid ett tillfälle i veckan då du kan komma till Datastudion för att sitta och jobba och det finns möjlighet att få hjälp direkt.

Plats: Datastudion (andra våningen), Kärnhuset. Nässjögatan 6
Workshopen sker digitalt via Teams så länge särskilda restriktioner råder. Länk till workshopen hittar du på intranätet under respektive datum
Målgrupp: Personal i BUF
Datum: 10/3, 18/3, 25/3, 29/3, 12/4, 20/4, 27/4, 5/5, 12/5, 20/5, 27/5, 31/5, 7/6
Tid: Digital drop-in i Teams mellan 15:00-18:00
Anmälan: Det behövs ingen anmälan
Frågor om innehållet besvaras av: Anette Klarén