Språklig förebild i förskolan

Under föreläsningen tar Karolina Larsson upp varför det är så viktigt att personal i förskolan är språkliga förebilder och använder ett språk som utmanar barnens tänkande och skapar förutsättningar för språk.

Plats: Aulan, Resurscentrum Kärnhuset
Målgrupp: Rektorer och pedagoger i förskolan
Datum: 30/9 (fm), 14/10 (fm, em), 22/10 (fm, em)
Anmälan: Anmälan görs på intranätet


Konferens om skolnärvaro

Hur främjar vi skolnärvaro samt förebygger och åtgärdar skolfrånvaro? Det är frågor som den här konferensen kretsar kring. Fokus är aktuell forskning, metoder och förhållningssätt kring skolfrånvaro och att främja skolnärvaro. Du får ta del av praktiska exempel från skola och organisationer, möjligheter att nätverka, utbyta erfarenheter och få goda samtal.

Konferensen kommer att kretsa kring tre teman; Att främja skolnärvaro och förebygga samt åtgärda skolfrånvaro. För forskare kommer det även att finnas ett separat forskarspår.

Plats: Digital genom streaming
Deltagaravgift: 500kr exklusive moms för deltagare som inte är anställda av arrangörerna
Deltagaravgift: Utan kostnad för deltagande från arrangörer:
Region Halland, Länsstyrelsen i Halland, Hallands kommuner, Samordningsförbundet Halland samt Högskolan i Halmstad
Datum: 5-6 oktober
Tid: 09:30-16:00
Program: Fullständigt program.
Anmälan: Anmälan görs via denna länk senaste den 14 september.