Main Menu

Svenska/SvA

Nätverksträff SvA: Vad är svenska som andraspråk?

Resurscentrum Kärnhuset Nässjögatan 6, Halmstad

Undervisar du i svenska som andraspråk i årskurs 1 – 3? Undervisar du i svenska och svenska som andraspråk samtidigt? Då är höstens nätverksträffar i svenska… Läs mer