Att vara rättvis är att behandla alla olika

Om hur vi kan tänka kring anpassningar, hinder och möjligheter vid funktionsnedsättningar. När vi ser det grundläggande behovet hos individer så ser vi också lättare lösningarna. Anette Hjalmarsson är pedagog med lång erfarenhet av att ha arbetat med barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser såväl inom skola som socialtjänst.


Written by 

Kommentera