Av Charlotte Nilsson, Angelica Svensson & Caroline Sköneman, förskollärare, Suse förskola

Vi saknade ett redskap för att möta barnen i deras konflikter vilket blev starten på vårt arbete med att utveckla metoden Ritprat. Fokus läggs på hur vi ska lösa problemet, vilka känslor som finns hos de berörda och hur alla ska komma vinnande ur konflikten. Vi har sett vinster med ritprat i förebyggande syfte men också att lyfta dilemman i helgrupp och mindre grupp. 

Kontaktcharlotte.nilsson@halmstad.seangelica.svensson1@halmstad.secaroline.sköneman@halmstad.se


Written by 

Kommentera