Arbetar du i förskola eller skola och har en idé om något du vill utveckla? Har du fått ett uppdrag och behöver en samtalspartner eller ett stöd? Hos forsknings- och utvecklingsavdelningen kan du få råd i projektdesign och vetenskaplig metodik!
Forsknings- och utvecklingsavdelningen kan hjälpa till med att formulera enkätfrågor eller göra intervjuguide, databassökning, formulera syfte, välja metod, tolka resultat eller granska text/manus eller annat som rör din idé eller ditt uppdrag.

Vi tar kontakt med dig inom två veckor och erbjuder ett gemensamt möte på Kärnhuset för att diskutera och ge råd utifrån ditt behov. Vid mötet deltar alltid forsknings- och utvecklingschef och vetenskaplig ledare samt personer med kompetens inom det ämnesområdet du söker stöd för. Finns behov av ytterligare kompetens fungerar avdelningen som en länk till lärosäte.


Du kan söka pengar för projektet

Från och med 2020 finns det också möjlighet att söka pengar för projektet om verksamheten har ett behov av att din idé genomförs, eller att du behöver tid för att genomföra ditt uppdrag. Pengarna ska i första hand täcka lönekostnader och tilldelas den verksamhet där du har din anställning. Maxbeloppet per projekt är 10 000 kronor.

Villkor för att få projektmedel:

  • Projektet är förankrat och godkänt av din närmaste chef
  • Sökande är tillsvidareanställd inom barn- och ungdomsförvaltningen
  • Projektet genomförs inom barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun

(Länk till intranätet)