Skolforskningsinstitutet

På Skolforskningsinstitutets webbplats finns forskningssammanställningar som i första hand riktar sig mot förskollärare, lärare och andra verksamma i skolan.

På deras webbplats finns även en sammanställning av olika fritt tillgängliga informationskällor.


ERIC

ERIC – Education Resources Information Center är en databas som tillhandahåller fria undervisningsrelaterade forskningsartiklar.


Pubmed

Pubmed är en fritt tillgänglig databas som omfattar över 30 miljoner medicinrelaterade referenser.