Av Catarina Carlsson, verksamhetschef, KomTek


Sedan 2018 är praktisk arbetslivsorientering (prao) tillbaka. Halmstads kommun har prao för elever i årskurs 8, en vecka på hösten och en vecka på våren. Pandemin satte stopp för detta under vårterminen, men till hösten kommer våra blivande elever i årskurs 8 att få möjligheten till prao igen.

Här kommer en kort resumé i form av intervjufrågor om hur vi ersatte praoveckan och hur detta framöver kommer att kunna bidra till en kvalitetshöjning av skolornas arbete och utveckling av prao.


Bob de Vries, praosamordnare Halmstads kommun:

  • Halmstad är en segregerad stad och kommunens mål är att bli en mycket mer inkluderande stad där mångfald är en utvecklingskraft. Segregationen ser vi även tydligt i val av praoplats av olika elever med olika bakgrunder på olika skolor i olika delar av Halmstad.
  • För att öka jämlikheten och ge elever bättre förutsättningar att hitta givande praoplatser valde Barn- och ungdomsförvaltningen därför att inleda ett samarbete med Ung Företagsamhet (UF) som utbildar barn och ungdomar i entreprenörskap. När vi sedan var tvungna att ställa in prao under hela terminen på grund av pandemin blev samarbetet i stället en väl genomtänkt och bra ersättning för praon under terminen som gått.
  • Samarbetet innefattar ett upplägg med ett antal lektioner inför praoveckan. Skolan ansvarar för lektionerna, personal från UF stöttar i detta. Arbetet innebär en möjlighet att få fler barn och ungdomar att utveckla sina förmågor som gör dem mer företagsamma. Skolorna arbetar med UF:s läromedel där mötet med samhället utanför skolan har en viktig roll. Detta ökar motivation och drivkraft samt kunskapen om vad som krävs för att bli en del av arbetslivet i framtiden.

Elin Emvall, projektledare Ung Företagssamhet:

  • UF höll i den första lektionen. En UF-ambassadör i 19-20 års åldern inspirerade eleverna och pratade om drömmar och möjligheter. Studie- och yrkesvägledaren hade en egen lektion om arbetsmarknaden och gymnasievalet. De andra lektionerna jobbade klasserna med UF:s läromedel Min framtid och ekonomi.
  • Jag är mycket positiv till samarbetet och vi märker att UF-ambassadörerna får väldigt bra kontakt med klasserna och att de inspirerar eleverna. Prao är för många en första kontakt med arbetslivet och det är jättebra att de får ut så mycket som möjligt av praoveckorna.

Vad säger studie- och yrkesvägledarna? Anita Forsman är studie- och yrkesvägledare på Kärlekens skola och Gullbrandstorpsskolan:

  • Klasserna uppskattade fram för allt det (digitala) besöket av den unga UF-ambassadören. Det väckte många tankar och för oss som jobbar med vägledningen blir det ett naturligt sätt att få in diskussionen om gymnasievalet tidigare än vi brukar.

Information om läsåret 2021-2022

Nästa läsår kommer lektionspaketet att vara ett komplement till prao då vi räknar med att åter kunna genomföra prao. Eleverna kommer att få mer insikt i vad de själva vill göra och de kommer att ha mer tankar om framtiden och funderingar om arbetslivet när de ska välja praoplats till våren.


För mer information kontakta gärna Bob de Vries, praosamordnare

bob.devries@halmstad.se

0720840334

Kommentera