Boka in datumen för årets stora nationella konferens om lärande för hållbar utveckling! Temat är delaktighet och Kattegattgymnasiet i Halmstad står värd. Konferensen är ett samarbete mellan UHR/Den globala skolan, Halmstad kommun och LHU-nätverket och äger enligt nuvarande plan rum både på plats och online.

2021 års LHU-konferens pågår lunch till lunch och omfattar inspirerande föreläsningar med valbara workshoppar och fördjupningsspår för pedagoger i olika skolformer, skolledare och koordinatörer inom LHU-området.

Konferensen äger om möjligt rum både på Kattegattgymnasiet i Halmstad och online. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Programmet dag 1 börjar med lunch klockan 12 och avslutas klockan 17. Därefter finns möjlighet att vara med på middag och underhållning. Dag 2 börjar klockan 8.30 och pågår fram till lunch klockan 12.30.

Konferensen är öppen för alla som direkt eller indirekt är verksamma inom skola, från förskola till gymnasiet, samt skolledare och lärarstudenter.


Lärande för hållbar utveckling (LHU)

Lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskola och skola innebär bland annat att skapa deltagande undervisningsmetoder, främja kritiskt tänkande, handlingskraft och ämnesövergripande kunskaper kring komplexa lokala och globala frågor.

Mer om lärande för hållbar utveckling


LHU-nätverket

I Sverige arbetar många intressenter med LHU. Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan, Skolverket, Skolinspektionen, olika lärosäten och Konsumentverket är några exempel. Andra intressenter är kommuner, regioner, länsstyrelser och civilsamhällesorganisationer.

Alla typer av intressenter, med LHU som gemensam målsättning, ingår i det nationella LHU-nätverket som bland annat varje år arrangerar LHU-konferensen tillsammans med Den globala skolan.

Mer om LHU-nätverket


Anmälan

Mer information om programmet kommer i höst. Då öppnar även anmälan. Håll utkik!