Lyssna till Elin Sandström, lärare på Brunnsåkerskolan, och hur hon arbetar med lärresursen Matteappen i undervisningen. Elin ger bland annat exempel på hur hon som lärare använder information som genereras av den digitala lärarresursen för att snabbt kunna göra anpassningar av undervisningen för att möta elevers olika behov. Hon ger också exempel på hur hon på ett enkelt sätt använder lärresursen för att skapa dialog, resonemang och kommunikation i matematikundervisningen.

Halmstads kommun har kommunlicens för Matteappen. Här kan du läsa mer om hur du kommer igång med den digitala lärresursen.

Written by 

Kommentera