Som ni säkert redan vet har Skolverket reviderat våra kursplaner, dessa börjar gälla höstterminen 2022. De reviderade kursplanerna innebär att det blir ökade skillnader mellan kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk. Vilka är förändringarna? Hur påverkar det min undervisning? Hur ska vi organisera oss? Dessa frågor kommer vi tillsammans att diskutera i höstens nätverksträffar i svenska som andraspråk.  

Nätverksträffarna i svenska som andraspråk har som syfte är att skapa en arena för kollegialt lärande och ämnesfördjupning samt möjlighet att tillsammans problematisera revideringarna i svenska som andraspråk. Nätverket kommer att ses vid fem tillfällen under läsåret 21/22. Fokus vid dessa tillfällen kommer att vara de reviderade kursplanerna.  

För att möjliggöra kompetensutveckling inom svenska som andraspråk riktar sig träffarna till alla som undervisar svenska som andraspråkselever i sv/sva.  

Nätverksträffarna kommer bestå av utbyte av erfarenheter, kunskaper och diskussioner tillsammans i basgrupper. Stort fokus kommer att läggas på nätverkande och ett aktivt deltagande. De kommer att bygga på varandra och vi rekommenderar att man kommer på samtliga träffar. 

Tveka inte på att anmäla dig oavsett om du har få eller flera elever som du undervisar i svenska som andraspråk, om du undervisar i både svenska och sva eller enbart sva. Träffarna är indelade i de lägre och de högre årskurserna. 1-6/6-9 så du väljer den åldersgrupp som passar dig bäst. 

Du hittar alla datum och länkar till anmälan på sidan Evenemang här på Pedagog Halmstad.

Välkommen! 

Emma Brusewitz och Amanda Kipriyanova 

Kommentera